Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Hotell- och turismprogrammet APL-film

Hotell- och turismprogrammet APL-film

Här kan du höra mer om vad våra elever på hotell- och turismprogrammet tycker om sin utbildning och APL. 

Tyresö gymnasium har sedan länge ett tätt och framgångsrikt samarbete med branscherna vilket ger fina praktikplatser. Många av våra elever erbjuds jobb redan under sin praktik. En nyhet från och med hösten 2017 är vår Tyresömodell för APL. (Arbetsplatsförlagt lärande).

När du läser enligt Tyresömodellen för APL får du en grundläggande yrkesutbildning med mycket arbetslivserfarenhet. Du får inte bara kunskap om ditt yrke inne på skolan utan hälften av din utbildning under ditt sista år* är förlagd på en arbetsplats. Även i årskurs 1 och 2 kan du ha kortare perioder av APL. På arbetsplatsen har varje elev en handledare som ansvarar för att eleven utvecklas inom sitt arbetsområde. Vi på skolan ansvarar för att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå utbildningens mål.

1000 KR EXTRA I STUDIESTÖD
Förra året infördes ett nytt stöd för elever som under hela, eller delar av utbildningen, studerar mer än halva tiden på arbetsplats. Bidraget är på 1000 kr i månaden utöver studiebidraget och kan sökas av den som läser enligt Tyresömodellen för APL under sitt sista läsår* i utbildningen. Stödet kallas lärlingsersättning, även om man läser åk 1 och 2 skolförlagt.

Utseende i högerspåret
Hotell- och turismprogrammet APL-film

Hotell- och turismprogrammet APL-film

Här kan du höra mer om vad våra elever på hotell- och turismprogrammet tycker om sin utbildning och APL. 

Tyresö gymnasium har sedan länge ett tätt och framgångsrikt samarbete med branscherna vilket ger fina praktikplatser. Många av våra elever erbjuds jobb redan under sin praktik. En nyhet från och med hösten 2017 är vår Tyresömodell för APL. (Arbetsplatsförlagt lärande).

När du läser enligt Tyresömodellen för APL får du en grundläggande yrkesutbildning med mycket arbetslivserfarenhet. Du får inte bara kunskap om ditt yrke inne på skolan utan hälften av din utbildning under ditt sista år* är förlagd på en arbetsplats. Även i årskurs 1 och 2 kan du ha kortare perioder av APL. På arbetsplatsen har varje elev en handledare som ansvarar för att eleven utvecklas inom sitt arbetsområde. Vi på skolan ansvarar för att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå utbildningens mål.

1000 KR EXTRA I STUDIESTÖD
Förra året infördes ett nytt stöd för elever som under hela, eller delar av utbildningen, studerar mer än halva tiden på arbetsplats. Bidraget är på 1000 kr i månaden utöver studiebidraget och kan sökas av den som läser enligt Tyresömodellen för APL under sitt sista läsår* i utbildningen. Stödet kallas lärlingsersättning, även om man läser åk 1 och 2 skolförlagt.

Utseende med två kolumners bredd
Hotell- och turismprogrammet APL-film

Hotell- och turismprogrammet APL-film

Här kan du höra mer om vad våra elever på hotell- och turismprogrammet tycker om sin utbildning och APL. 

Tyresö gymnasium har sedan länge ett tätt och framgångsrikt samarbete med branscherna vilket ger fina praktikplatser. Många av våra elever erbjuds jobb redan under sin praktik. En nyhet från och med hösten 2017 är vår Tyresömodell för APL. (Arbetsplatsförlagt lärande).

När du läser enligt Tyresömodellen för APL får du en grundläggande yrkesutbildning med mycket arbetslivserfarenhet. Du får inte bara kunskap om ditt yrke inne på skolan utan hälften av din utbildning under ditt sista år* är förlagd på en arbetsplats. Även i årskurs 1 och 2 kan du ha kortare perioder av APL. På arbetsplatsen har varje elev en handledare som ansvarar för att eleven utvecklas inom sitt arbetsområde. Vi på skolan ansvarar för att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå utbildningens mål.

1000 KR EXTRA I STUDIESTÖD
Förra året infördes ett nytt stöd för elever som under hela, eller delar av utbildningen, studerar mer än halva tiden på arbetsplats. Bidraget är på 1000 kr i månaden utöver studiebidraget och kan sökas av den som läser enligt Tyresömodellen för APL under sitt sista läsår* i utbildningen. Stödet kallas lärlingsersättning, även om man läser åk 1 och 2 skolförlagt.