Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen   Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  10
Svenska B  100
Projektarbete
Projektarbete  100
Individuellt val
Individuellt val  300
Karaktärsämnen/gemensamma kurser
Arbetsmiljö och säkerhet  50
Datorkunskap  50
Engelska B  100
Estetisk orientering  100
Historia A  100
Kultur- och idéhistoria  100
Matematik B  50
Nutida konst  50
Inriktningskurser och skolans profil
Ensemble A  100
Ensemble B  100
Gehörs- och musiklära 100
Instrument/Sång nivå 1 50
Instrument/Sång nivå 2 50
Instrument/Sång nivå 3 50
Körsång A  50
Körsång B  100
Sceniskt musikprojekt  100
Musik och kommunikation  50
Utseende i högerspåret

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen   Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  10
Svenska B  100
Projektarbete
Projektarbete  100
Individuellt val
Individuellt val  300
Karaktärsämnen/gemensamma kurser
Arbetsmiljö och säkerhet  50
Datorkunskap  50
Engelska B  100
Estetisk orientering  100
Historia A  100
Kultur- och idéhistoria  100
Matematik B  50
Nutida konst  50
Inriktningskurser och skolans profil
Ensemble A  100
Ensemble B  100
Gehörs- och musiklära 100
Instrument/Sång nivå 1 50
Instrument/Sång nivå 2 50
Instrument/Sång nivå 3 50
Körsång A  50
Körsång B  100
Sceniskt musikprojekt  100
Musik och kommunikation  50
Utseende med två kolumners bredd

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen   Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  10
Svenska B  100
Projektarbete
Projektarbete  100
Individuellt val
Individuellt val  300
Karaktärsämnen/gemensamma kurser
Arbetsmiljö och säkerhet  50
Datorkunskap  50
Engelska B  100
Estetisk orientering  100
Historia A  100
Kultur- och idéhistoria  100
Matematik B  50
Nutida konst  50
Inriktningskurser och skolans profil
Ensemble A  100
Ensemble B  100
Gehörs- och musiklära 100
Instrument/Sång nivå 1 50
Instrument/Sång nivå 2 50
Instrument/Sång nivå 3 50
Körsång A  50
Körsång B  100
Sceniskt musikprojekt  100
Musik och kommunikation  50