Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen              Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  100
Svenska B  100

Projektarbete
Projektarbete  100

Individuellt val
Individuellt val, fritt  200
Individuellt val, karaktärsbundet 100
Karaktärsämnen/gemensamma kurser
Datorkunskap  50
Digitalteknik A  50
Elektronik grundkurs  50
Elkunskap A  100
Ellära A  50
Projekt och företagande  50
Styrteknik A  50
Inriktning elteknik
Ellära B  50
Växelström trefas  50
Elkompetens A  50
Elkompetens B  50
Reglerteknik A  50
Elarbetsmiljö och säkerhet  100
Skolans profil, inriktning elteknik
Antenninstallation  50
Elinstallation grundkurs  250
Kabel-TV-teknik  50
Kraftelektronikkretsar  50
Lokala datanät  50
Säkerhetssystem  100
Belysningsteknik  50
Inriktning datorteknik
Datorkommunikation  100
Persondatorer  100
Webbdesign  100
Skolans profil, inriktning datorteknik
Digitalteknik B  50
Lokala datanät 50
Lokala nätverk A  100
IT-samordning  200
Operativsystem Linux  50
Lokala nätverk B  150
Programmering A  50
Programmering B  50
Matematik B  50
Utseende i högerspåret

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen              Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  100
Svenska B  100

Projektarbete
Projektarbete  100

Individuellt val
Individuellt val, fritt  200
Individuellt val, karaktärsbundet 100
Karaktärsämnen/gemensamma kurser
Datorkunskap  50
Digitalteknik A  50
Elektronik grundkurs  50
Elkunskap A  100
Ellära A  50
Projekt och företagande  50
Styrteknik A  50
Inriktning elteknik
Ellära B  50
Växelström trefas  50
Elkompetens A  50
Elkompetens B  50
Reglerteknik A  50
Elarbetsmiljö och säkerhet  100
Skolans profil, inriktning elteknik
Antenninstallation  50
Elinstallation grundkurs  250
Kabel-TV-teknik  50
Kraftelektronikkretsar  50
Lokala datanät  50
Säkerhetssystem  100
Belysningsteknik  50
Inriktning datorteknik
Datorkommunikation  100
Persondatorer  100
Webbdesign  100
Skolans profil, inriktning datorteknik
Digitalteknik B  50
Lokala datanät 50
Lokala nätverk A  100
IT-samordning  200
Operativsystem Linux  50
Lokala nätverk B  150
Programmering A  50
Programmering B  50
Matematik B  50
Utseende med två kolumners bredd

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen              Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  100
Svenska B  100

Projektarbete
Projektarbete  100

Individuellt val
Individuellt val, fritt  200
Individuellt val, karaktärsbundet 100
Karaktärsämnen/gemensamma kurser
Datorkunskap  50
Digitalteknik A  50
Elektronik grundkurs  50
Elkunskap A  100
Ellära A  50
Projekt och företagande  50
Styrteknik A  50
Inriktning elteknik
Ellära B  50
Växelström trefas  50
Elkompetens A  50
Elkompetens B  50
Reglerteknik A  50
Elarbetsmiljö och säkerhet  100
Skolans profil, inriktning elteknik
Antenninstallation  50
Elinstallation grundkurs  250
Kabel-TV-teknik  50
Kraftelektronikkretsar  50
Lokala datanät  50
Säkerhetssystem  100
Belysningsteknik  50
Inriktning datorteknik
Datorkommunikation  100
Persondatorer  100
Webbdesign  100
Skolans profil, inriktning datorteknik
Digitalteknik B  50
Lokala datanät 50
Lokala nätverk A  100
IT-samordning  200
Operativsystem Linux  50
Lokala nätverk B  150
Programmering A  50
Programmering B  50
Matematik B  50