Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  100
Svenska B  100
Projektarbete
Projektarbete  100
Individuellt val
Individuellt val 300
Gemensamma karaktärsämneskurser
Arbetsmiljö och säkerhet  50
Projekt och företagande  50
Rit- och mätteknik  50
Datorkunskap  50
Byggkunskap  50
Hus och anläggning  150
Måleri och byggplåt  100
Inriktning Husbyggnad, Träarbetare
Byggnadsträ och betong  200
Formbyggnad  100
Beklädnader  150
Snickerier och inredning  100
Stommar  150
samt Reparation och ombyggnad  150
eller Armering A/ Ställningsbyggnad  150
eller Armering A/Byggisolering 150
Inriktning Husbyggnad, Plattsättare
Byggnadsträ och betong  200
Murning A  100
Reparation och ombyggnad  150
Keramiska plattor  100
Plattsättning  200
Putsning  100
Inriktning Anläggning
Anläggning  100
Grundläggning  100
Formbyggnad  100
Vägbyggnad  150
Gröna ytor  150
Ledningsbyggnad  150
Ballast  50
Arbete på väg  50
Specialutformat program måleri
Planglas A  100
Ställningsbyggnad  50
Hantverksorientering  50
Ergonomi  50
Färglära A  50
Dekorativ målning A  50
Invändig målning 50
Fönstermålning  100
Snickerimålning  100
Tak- och väggmålning   50
Utvändig målning  50
Våtrum 100
Väggbeklädnader 100
Äldre målningstekniker  50

 

Utseende i högerspåret

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  100
Svenska B  100
Projektarbete
Projektarbete  100
Individuellt val
Individuellt val 300
Gemensamma karaktärsämneskurser
Arbetsmiljö och säkerhet  50
Projekt och företagande  50
Rit- och mätteknik  50
Datorkunskap  50
Byggkunskap  50
Hus och anläggning  150
Måleri och byggplåt  100
Inriktning Husbyggnad, Träarbetare
Byggnadsträ och betong  200
Formbyggnad  100
Beklädnader  150
Snickerier och inredning  100
Stommar  150
samt Reparation och ombyggnad  150
eller Armering A/ Ställningsbyggnad  150
eller Armering A/Byggisolering 150
Inriktning Husbyggnad, Plattsättare
Byggnadsträ och betong  200
Murning A  100
Reparation och ombyggnad  150
Keramiska plattor  100
Plattsättning  200
Putsning  100
Inriktning Anläggning
Anläggning  100
Grundläggning  100
Formbyggnad  100
Vägbyggnad  150
Gröna ytor  150
Ledningsbyggnad  150
Ballast  50
Arbete på väg  50
Specialutformat program måleri
Planglas A  100
Ställningsbyggnad  50
Hantverksorientering  50
Ergonomi  50
Färglära A  50
Dekorativ målning A  50
Invändig målning 50
Fönstermålning  100
Snickerimålning  100
Tak- och väggmålning   50
Utvändig målning  50
Våtrum 100
Väggbeklädnader 100
Äldre målningstekniker  50

 

Utseende med två kolumners bredd

Timplan

Detaljerad timplan

Kärnämnen Poäng
Engelska A  100
Estetisk verksamhet  50
Idrott och hälsa A  100
Matematik A  100
Naturkunskap A  50
Religionskunskap A  50
Samhällskunskap A  100
Svenska A  100
Svenska B  100
Projektarbete
Projektarbete  100
Individuellt val
Individuellt val 300
Gemensamma karaktärsämneskurser
Arbetsmiljö och säkerhet  50
Projekt och företagande  50
Rit- och mätteknik  50
Datorkunskap  50
Byggkunskap  50
Hus och anläggning  150
Måleri och byggplåt  100
Inriktning Husbyggnad, Träarbetare
Byggnadsträ och betong  200
Formbyggnad  100
Beklädnader  150
Snickerier och inredning  100
Stommar  150
samt Reparation och ombyggnad  150
eller Armering A/ Ställningsbyggnad  150
eller Armering A/Byggisolering 150
Inriktning Husbyggnad, Plattsättare
Byggnadsträ och betong  200
Murning A  100
Reparation och ombyggnad  150
Keramiska plattor  100
Plattsättning  200
Putsning  100
Inriktning Anläggning
Anläggning  100
Grundläggning  100
Formbyggnad  100
Vägbyggnad  150
Gröna ytor  150
Ledningsbyggnad  150
Ballast  50
Arbete på väg  50
Specialutformat program måleri
Planglas A  100
Ställningsbyggnad  50
Hantverksorientering  50
Ergonomi  50
Färglära A  50
Dekorativ målning A  50
Invändig målning 50
Fönstermålning  100
Snickerimålning  100
Tak- och väggmålning   50
Utvändig målning  50
Våtrum 100
Väggbeklädnader 100
Äldre målningstekniker  50