Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår

Kontakt

Rektor:

Rektor
Lena Beskow
Tel: 070 488 90 58
E-post: lena.beskow@tyreso.se

Studie- och yrkesvägledare
Urban Fredriksson
Tel: 08-5782 99 68
E-post:urban.fredriksson@tyreso.se

Skolsköterska
Katarina Rosenhall
Tel: 08-5782 98 91  
E-post:katarina.rosenhall@tyreso.se 

Skolkurator
Pia Svendsen
Tel: 08-5782 99 46 
E-post: pia.svendsen@tyreso.se 

Utseende i högerspåret

Kontakt

Rektor:

Rektor
Lena Beskow
Tel: 070 488 90 58
E-post: lena.beskow@tyreso.se

Studie- och yrkesvägledare
Urban Fredriksson
Tel: 08-5782 99 68
E-post:urban.fredriksson@tyreso.se

Skolsköterska
Katarina Rosenhall
Tel: 08-5782 98 91  
E-post:katarina.rosenhall@tyreso.se 

Skolkurator
Pia Svendsen
Tel: 08-5782 99 46 
E-post: pia.svendsen@tyreso.se 

Utseende med två kolumners bredd

Kontakt

Rektor:

Rektor
Lena Beskow
Tel: 070 488 90 58
E-post: lena.beskow@tyreso.se

Studie- och yrkesvägledare
Urban Fredriksson
Tel: 08-5782 99 68
E-post:urban.fredriksson@tyreso.se

Skolsköterska
Katarina Rosenhall
Tel: 08-5782 98 91  
E-post:katarina.rosenhall@tyreso.se 

Skolkurator
Pia Svendsen
Tel: 08-5782 99 46 
E-post: pia.svendsen@tyreso.se