Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

SFI - svenskundervisning för invandrare

Sfi-utbildningen är för dig som:

  • vill lära dig grunderna i svenska språket
  • vill få tillräckliga muntliga och skriftliga färdigheter för fortsatta studier eller få tillträde till arbetsmarknaden
  • är folkbokförd i Tyresö och är över 16 år.

Sfi-undervisningen ger dig:

grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället, rättigheter och skyldigheter, lagar och förordningar, regler, normer och värderingar, kultur och tradition.

Du övar läs- och hörförståelse, muntlig kommunikation samt skriftlig framställning.

Du utökar ditt ordförråd, arbetar med stavning, grammatik och uttal, läser enklare tidningsartiklar, skriver och bearbetar texter med hjälp av dator.

Betyg

Efter att ha uppfyllt Skolverkets kriterier för betyg ges betyget G (godkänd)
respektive VG (väl godkänd) efter varje kurs (A, B, C, D).

Mer information

I Tyresö är det C3L som ansvarar för Sfi-undervisningen.

Läs mer om Sfi på C3Ls webbplats


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny