Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledning innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor kring studier, yrken, val och beslut.

Vägledningen kan hjälpa dig att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. Det handlar om att kunna förverkliga sina idéer genom hela livet och om att få en förståelse hur relationen ser ut mellan utbildningar och yrken.

Du kanske har en idé som du funderat på, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med. Studie- och yrkesvägledaren (SYV) kan tillsammans med dig ha ett eller flera samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.

SYV kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål i en studieplan. Du kan också få allmän information om utbildningar och yrken för att komma vidare i dina funderingar.

Så här kan du förbereda dig inför samtalet:

  • Skriv ner dina tankar kring intressen, egenskaper, värderingar, färdigheter och kontaktnät. 
  • Ta med betyg och andra viktiga handlingar

I Välj och planera-guiden får du fler tips: 

Välj och planera på utbildningsinfo.se

Mer information om studie- och yrkesvägledning:

För dig i grundskolan

För dig i gymnasiet

För dig som är vuxen


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-01

Högermeny