Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Aktivitetsansvaret

Är du mellan 16-20 år? Har du avslutat grundskolan men inte avslutat en gymnasieutbildning och fått en gymnasieexamen? Saknar du någonting att göra på dagarna och skulle vilja ändra på det?

Inom Kommunala aktivitetsansvaret i Tyresö kommun arbetar studie- och yrkesvägledare som kan erbjuda vägledningssamtal för att prata om vad du har för målsättning och framtidsplaner. Ett vägledningssamtal kan till exempel handla om vad du har för tankar om framtiden, vad som krävs för att gå en viss utbildning eller hur du ska gå tillväga för att kunna arbeta inom ett visst yrke.

Om det Kommunala aktivitetsansvaret
Enligt Skollagen (2010:800) ska alla kommuner i Sverige hålla sig informerade om sysselsättningen hos de ungdomar som är boende i kommunen. De som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar är ungdomar mellan 16-20 år som är boende i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller motsvarande utbildning.

Syftet med uppföljningen av ungdomar är att kommunerna ska kunna hålla sig informerade om vilka ungdomar som inte har sysselsättning för att kunna erbjuda dem stöd och vägledning. Därför är det viktigt för oss inom aktivitetsansvaret att få kontakt med de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret vars sysselsättning är okänd för oss. Vi försöker bland annat genom telefonsamtal eller brev kontakta de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Skulle du få ett brev från oss är det viktigt att du kontaktar oss för att informera oss om vad du har för sysselsättning just nu. Vi erbjuder stöd och vägledning men detta är självklart inget måste om man inte önskar det.

Kontakta aktivitetsansvaret

Sofia Lindgren
(studie- och yrkesvägledare)
sofia.lindgren@tyreso.se
073-092 90 12


Publicerad av: lars.fuglesang@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-18

Högermeny

Kontakt Aktivitetsansvaret

Kontakt Aktivitetsansvaret

Sofia Lindgren
073-092 90 12
sofia.lindgren@tyreso.se