Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Gymnasium

Du som går i gymnasiet och funderar på vad du ska göra efter gymnasiet är är välkommen till Tyresö kommuns studie- och yrkesvägledning (SYV).

Urban_Sofia_tillhemsidanUrban Fredriksson och Sofia Lindgren är Tyresö gymnasiums studie- och yrkesvägledare.

Vet du vad du ska göra efter gymnasiet? Vill du studera utomlands? Om du behöver hjälp med att planera studier och framtid efter gymnasiet kan du vända dig till studie-och yrkesvägledaren Urban Fredriksson på Tyresö gymnasium.

Alla elever på Tyresö gymnasium erbjuds vägledningssamtal. Vägledningen utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om dina valmöjligheter innan och efter gymnasiet, utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering.

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Du får påbörja en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år, avslutat grundskolan eller motsvarande, och under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.

Nationella program

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Läs mer om vad som krävs för de olika programmen

Du som går på grundskolan eller gymnasiet och har frågor som gäller studier och yrken kan kontakta Urban Fredriksson, urban.fredriksson@tyreso.se

Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. De vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tanken är att introduktionsprogrammen ska ge dig möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.

Sofia Lindgren är studie- och yrkesvägledare för Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan. sofia.lindgren@tyreso.se

Läs mer om introduktionsprogrammet 

 

Här kan du läsa mer om studier och yrkesliv


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-29

Högermeny

Kontakt

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
på Tyresö gymnasium

Urban Fredriksson
08 578 299 68
urban.fredriksson@tyreso.se

Sofia Lindgren
073-092 90 12
sofia.lindgren@tyreso.se

Tyresö gymnasiums webbplats

Viktiga datum

Viktiga datum

Viktiga datum för dig som ska söka till högskola eller universitet

Datumen är preliminära och kan komma att ändras.


Vårterminen 2018

15 september. Webbanmälan öppnar för ansökan till högskola och universitet
16 oktober. Sista anmälningsdag
1 december. Sista dag att komplettera med betyg
8 december. Antagningsbesked med svarskrav
19 december. Sista svarsdag
27 december. Andra antagningsbeskedet


Sommarkurser 2018

19 februari. Webbanmälan öppnar för ansökan till universitet och högskola
15 mars. Sista anmälningsdag
2 maj. Antagningsbesked


Höstterminen 2018

15 mars. Webbanmälan öppnar för ansökan till högskola och universitet
16 april. Sista anmälningsdag
21 juni. Sista dag att komplettera med betyg
12 juli. Antagningsbesked med svarskrav
27 juli. Sista svarsdag
2 augusti. Andra antagningsbeskedet


Högskoleprovets provdatum och anmälningsdatum 2018

Vårterminen Anmälan mellan 15 jan – 1 feb
Provet är lördag 14 april
Höstterminen Anmälan mellan 15 aug – 3 sep
Provet är söndag 21 oktober
Anmäl dig på studera.nu