Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

För dig som behöver extra stöd i studierna

En del elever behöver mer stöd än andra för att klara skolarbete och utbildning. Behoven av stöd kan ha olika orsaker: fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra behov. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när man söker en skola eller utbildning, så att man får den hjälp man behöver.

Du ska i första hand vända dig till studie- och yrkesvägledaren (SYV) på den skola du går för att få hjälp att söka utbildning och det stöd du behöver.

Går du inte i någon skola så vänd dig till SYV på den skola du söker till.

Intellektuella funktionsnedsättningar

Om ditt barn eller ungdom tillhör målgruppen för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan kan kommunens särsyv hjälpa dig:

Studie- och yrkesvägledare för särskolan
Sofia Lindgren
sofia.lindgren@tyreso.se
073-092 90 12

Om du är över 20 år och vill studera på särvux (särskild utbildning för vuxna) i Tyresö, vänder du dig till C3Ls studie- och yrkesvägledare:

Studie- och yrkesvägledare på C3L
Anne-Charlotte Sundlöf
anne-charlotte.sundlof@tyreso.se
08-578 275 24

Kognitiva funktionsnedsättningar

Om du har en ADHD-diagnos eller en diagnos inom AST och har behov av att studera i mindre grupp så är viktigt att du i god tid diskuterar dina behov med din SYV. Gymnasieskolorna i Stockholms län erbjuder 3-4-åriga utbildningar i mindre grupp.

Läs mer om studier i mindre grupp på gymnasieantagningens webbplats

Språkligt stöd

Som ny i Sverige erbjuds barn och ungdomar undervisning i svenska som andraspråk (sva). Det är Tyresö kommun som ansvarar för att barn och ungdomar får lära sig svenska i grundskola och gymnasium. Detta gäller både om man är folkbokförd eller asylsökande i kommunen.

Läs mer om svenskundervisning för barn

Om man är folkbokförd i Tyresö och över 16 år kan man läsa svenska för invandrare (SFI) på C3L (Komvux).

Läs mer om SFI på Skolverkets webbplats

Läs mer om SFI på C3Ls webbplats

 

 

Jag vill veta mer om...


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-11

Högermeny

Kontakt Extra stöd

Kontakt Extra stöd

Studie- och yrkesvägledare för särskolan
Sofia Lindgren
sofia.lindgren@tyreso.se
073-092 90 12

Studie- och yrkesvägledare på C3L
Anne-Charlotte Sundlöf
anne-charlotte.sundlof@tyreso.se
08-578 275 24