Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation

Rektor: Monica Nyberg Tel 08-578 296 66, 070-488 96 66
monica.nyberg@tyreso.se
Biträdande rektor: Ami Thunqvist Tel 08-578 297 74, 070-488 97 74 
ami.thunqvist@tyreso.se
Biträdande rektor: Ingemar Strandh Tel 08-578 297 72, 070-169 86 59
ingemar.strandh@tyreso.se
Intendent: Carina Dahlquist Tel 08-578 297 60, 070-488 97 60  
carina.dahlquist@tyreso.se
 

"Vi ger våra barn rötter och vingar" 

StrandskolanStrandskolan är en F-9-skola med integrerade fritidshem för förskoleklass och årskurs 1-6.

Skolan är pedagogiskt planerad för nya arbetssätt och med siktet inställt på framtiden. Byggnaden är indelad i mindre "hus" för att öppna för samverkan i arbetslag. Skolan består av olika arbetslag, som ansvarar för en årskurs och följer eleverna i flera år.
 
Skolan bedriver en ”hjärnanpassad” undervisning. Vi tar hänsyn till hur hjärnor fungerar när vi planerar, organiserar och genomför undervisningen. Elever som är trygga i sig själva lär sig bäst. Vi bedriver temastudier med klara mål och kvalitetskriterier (skolans matriser). Undervisningen tar hänsyn till elevernas olika styrkor/olika inlärningssätt. Eleverna bearbetar sina kunskaper i form av projekt i slutet av teman. Projekten redovisas oftast under ett öppet hus.  

Vi använder oss av närheten till Tyresö slott, kyrkan och den vackra naturen i undervisningen. 

                                                        org

 

Skolform: Förskoleklass och grundskola år 1-9 samt fritidshem. 
Elevantal läsåret 16/17: Sammanlagt har vi 717 elever; 643 elever i år 1-9 samt 74 elever i förskoleklass. 432 av eleverna är inskrivna i fritidshemsverksamheten.  


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2016-11-02