Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Strandskolans fritidshem

Fritidshemmet består av fyra fritidshemsavdelningar:

  • Fyren, förskoleklass
  • Kobben, år 1
  • Jollen, år 2
  • Ankaret, år 3
  • Hytten, år 4-6

Aktivitet med fritidshemFritidshemmets mål
Vår strävan är att så många som möjligt ska trivas, så bra som möjligt på fritids. Vi arbetar för att skapa en välkomnande miljö som stimulerar och uppmuntrar barnet i dess utveckling. Vi vill skapa lust till lek och lärande. 

Vi arbetar med att barnen ska känna sig trygga, få ta ansvar, lära sig visa hänsyn och respekt för barn och vuxna.  

Vår verksamhet bygger på svenska skolans läroplan LGR11 och Skolverkets allmänna råd och kommentarer, 2015, Kvalitet i fritidshem.  

Verksamhet
Lek och skapande verksamhet i olika former ges stort utrymme. Ibland kan temaarbete i skolan fortsätta in på fritids. På fritids vill vi ge barnen en meningsfull fritidsverksamhet.


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-09-15

Högermeny

Kontakt

Kontakt

Fyren, förskoleklass,
tel 08-578 297 58
Kobben, år 1, tel 08-578 298 21
Jollen, år 2, tel 08-578 297 73
Ankaret, år 3, tel 08-578 297 68
Hytten, år 4-6, tel 070-488 97 78

Öppettider

Öppettider

Våra öppettider den här terminen är mellan kl 06.30-18.00.

Vi anpassar öppettiderna efter varje termins behov,
mellan kl 06.30 – 18.30.