Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fyren - Strandskolans förskoleklasser

Förskoleklass

Mål
Vårt mål är att ge barnen ett roligt, och lärorikt år utifrån sina förutsättningar, och att barnen ska bli trygga i skolmiljön. Vi strävar efter att i största möjliga mån erbjuda barnen utmaningar på sin nivå.

Lek och skapande får stort utrymme. Leken ser vi som en mycket viktig del av barnens tillvaro. Det är barnens sätt att lära sig om, och bearbeta den värld de lever i. I leken övas mycket av socialt samspel. De övar sig i regler, gränser och hänsynstagande och i sin förmåga att möta framgång och motgång. Leken ska ge glädje, motorisk träning och utveckla fantasin, kreativiteten och språket.

Förberedande läs, skriv och matematik är prioriterat
Vi arbetar på olika sätt med språket för att eleverna ska bekanta sig med språkljud och bokstäver. Det sker till exempel genom rim, ramsor, lekar, och sånger.

I matematik arbetar vi med sortering, klassificering, antal, talraden, geometriska former, rimlighetshypoteser, och att jämföra och mäta. Vi arbetar också med att utveckla barnens förståelse för matematiska begrepp, tal och siffror. 

Verksamhet i förskoleklassen
I förskoleklassens verksamhet ingår alla ämnen som finns i skolan. Vi arbetar ibland tematiskt, och har Livsviktigt som övriga årskurser i skolan. Stor vikt läggs vid estetiska och skapande uttrycksformer såsom sång, drama, bild och form. Vi är ute varje dag, oavsett väder.

Vi har idrott i Strandhallen en gång i veckan och en ”Utedag” per vecka.

Kontakt med föräldrar

 • Regelbunden kontakt vid lämning och hämtning
 • "Lära känna"-samtal
 • Föräldramöte 
 • Öppet hus 
 • Utvecklingssamtal

Ni är välkomna att besöka oss mellan den 1 oktober och den 30 april, men säg till innan.   

Rutiner

 • Anmäl via Skolportalen om ditt barn är sjukt eller ledigt
 • Ombyteskläder bör alltid finnas på barnets hylla, liksom regnkläder gummistövlar
 • Födelsedagar firar vi en gång per termin med ett terminskalas
 • Meddela om någon annan hämtar barnet

Inskolning
På våren kommer barnet till oss på två besök, ett besök med förskolan och en gång med sina föräldrar. Vi bjuder in till ett föräldramöte på hösten. Inskolning sker i olika perioder, och vi anpassar oss efter föräldrars önskemål. Inskolningen består av tre dagar. 

 • Dag 1: Barnet är på fritids med förälder i cirka fyra timmar (9.30-13.30)
 • Dag 2: Förälder är med en kort stund och barnet stannar resten av dagen (9.00-15.00)              
 • Dag 3: Barnet deltar i verksamheten. Förälder går att nå vid behov

Informationskanaler

 • Hembrev var 14:e dag som läggs upp på Fyrens hemsida
 • Månadsblad med information i pappersformat
 • Kalendarium på hemsidan
 • Månadsbrev från skolledningen som läggs upp på hemsidan 

Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-12-15

Högermeny