Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fyren - Strandskolans förskoleklasser

Förskoleklass

Mål
Lek och skapande har stort utrymme.
Leken ser vi som en mycket viktig del av barnens tillvaro i förskolan och i förskoleklassen.  Leken är barnens sätt att lära sig om och bearbeta den värld de lever i. I leken övas mycket av socialt samspel. De övar sig i regler, gränser och hänsynstagande och i sin förmåga att möta framgång och motgång. Leken ska ge glädje, motorisk träning och utveckla fantasin, kreativiteten och språket.

Förberedande läs och skriv är prioriterat
Vi arbetar på olika sätt med språket för att eleverna ska bekanta sig med språkljud och bokstäver. Exempel på verksamhet: Rim, ramsor, lekar, och sånger.

Verksamhet i förskoleklassen
I förskoleklassens verksamhet ingår alla ämnen som finns i skolan. Vi arbetar regelbundet med matematik. Exempelvis jämföra och mäta. Förståelse för matematiska begrepp, tal och siffror upp till 10. Vi arbetar ibland tematiskt, har Livskunskap som övriga i skolan.

Vi har idrott i Strandhallen en gång i veckan och en ”Utedag” per vecka.

Kontakt med föräldrar

  • Regelbunden kontakt vid lämning och hämtning
  • Föräldramöte 
  • ”Drop in–fika”
  • Öppet hus 
  • Utvecklingssamtal

 Ni är alltid välkomna att besöka oss!  

Rutiner

  • Ring alltid och meddela om ert barn är sjukt eller borta senast kl 8.00 varje morgon.
  • Ombyteskläder bör alltid finnas på barnets hylla liksom regnkläder gummistövlar
  • Födelsedagar firar vi en gång per termin med ett terminskalas

Inskolning
På våren kommer barnet till oss på två besök, ett besök med förskolan och en gång med sina föräldrar. Vi bjuder in till ett föräldramöte på hösten. Inskolning sker i olika perioder. Vi anpassar oss efter föräldrars önskemål.

Dag 1: Barnet är på fritids med förälder i ca fyra timmar (9.30-13.30)
Dag 2: Förälder är med en kort stund och barnet stannar resten av dagen (9.00-15.00)             
Dag 3: Barnet deltar i verksamheten. Förälder går att nå vid behov.


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2016-08-05

Högermeny