Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldrar

Samarbetet mellan hem och skola är mycket viktigt för goda resultat. 

Detta är viktiga delar i vår kommunikation med föräldrar: 

Förväntansdokument 

Strandskolan har upprättat ett dokument över vilka förväntningar föräldrar och barn kan ha på skolan. Skolans förväntningar på föräldrar och barn är också tydliggjorda. Dokumentet delas ut vid läsårsstart, och kan läsas under rubriken "Förväntansdokument". 

Information från arbetslagen

På arbetslagens hemsidor finns den aktuella informationen för respektive årskurs. Hemsidorna uppdateras varje vecka. Ibland skickar pedagogerna även information via e-post.
Här hittar ni arbetslagens hemsidor 

Föräldramöte

Vi bjuder in till ett föräldramöte per läsår.  

Öppet hus

Elever redovisar sina arbeten minst två gånger per läsår under skolans öppna hus. Föräldrar har då föräldrarmöjlighet att se de egna barnens arbeten, samt ta del av vad andra elever gjort.  

Föräldrabesök

Alla föräldrar är välkomna att besöka skolan. Föräldrarna kontaktar respektive mentor/klasslärare innan besök. 

Utvecklingssamtal/Skriftlig information

Individuella utvecklingssamtal sker varje termin. Till grund för samtalet finns en skriftlig information som elev och föräldrar i förväg gått igenom. Det är viktigt att alla är väl förberedda och deltar aktivt. Detta skall vara ett trepartssamtal om elevens lärande- och studiesituation. Vid behov upprättas åtgärdsprogram. 

Information från skolledning

Månadsbrev läggs ut på arbetslagens hemsidor och på skolans hemsida.

Föräldraforum

Skolledningen kommer under pågående läsår ta initiativ till ett forum med representanter för samtliga klasser och skolledningen. Ett forum kommer att arrangeras en gång per termin för att ytterligare utveckla verksamheten. 

Brukarundersökning

Varje vårtermin tillfrågas föräldrar i Förskoleklass, år 2, 5 och 8 hur de upplever verksamheten. Analysen av svaren är en viktig del i skolans utvecklingsarbete. 

Skolans hemsida och webbtidningen Strandaren

Aktuell information och dokument publiceras på skolans hemsida, och i skoltidningen Strandaren.   

e-tjänstportalen 

Det är ett webbaserat hjälpmedel för kommunikation mellan skola, elev och föräldrar. Där hittar du elevscheman, adressuppgifter, samt bokar utvecklingssamtal och gör sjukanmälan. Även skolval och byte av skola görs där. 


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-12-15