Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

"Vi ger våra barn rötter och vingar" 


Varje människa behöver en stabil grund, rötter för att kunna möta livet, begrunda, ta beslut och vara så trygg att man vågar anta nya utmaningar och pröva sina vingar. 

Elever lär sig dansa

En skola med helhetssyn på både kunskaper och elever 

Skolan består av olika arbetslag. Varje lag ansvarar för en årskurs och följer eleverna i flera år.

På skolan bedriver vi temastudier med klara mål och kvalitetskriterier. Eleverna tränas i olika ”lärstilar”. De bearbetar sina kunskaper i form av projekt i slutet av teman. Projekten redovisas oftast under ett öppet hus.

Pedagogik
Strandskolan har en genomtänkt pedagogik som tar hänsyn till hur barn och ungdomar lär sig. Vi står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet/eleven samt en övertygelse om att alla barn/elever föds med många kompetenser, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen och en vilja att göra bra ifrån sig.

Vi arbetar för att våra elever ska bli trygga i sig själva och har verktyg för att lösa konflikter och möta motgångar och otrygga situationer. 

Ämnesövergripande
Vi arbetar ämnesövergripande. Vi anser att förståelsen ökar om man belyser samma teman från olika synsätt, vetenskapligt, humanistiskt och utifrån ett samhällsperspektiv. 

Vi arbetar för att varje elev blir medveten om sitt inlärningssätt, utvecklar strategier och tar ansvar för sitt lärande. Eleverna tränas att se kvalitet i sina arbeten och att utveckla sina starka och svaga sidor. 

Förskoleklasserna och fritidshemmet
I förskoleklasserna och fritidshemsverksamheten ges stort utrymme för både lek och skapande. I förskoleklasserna läggs mycket tid på att skapa en språklig medvetenhet.


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-12-18