Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Enhetens uppföljningsmetoder: 

elever på scen

  • Den kommunövergripande elev- och föräldraenkäten för elever i åk 5 & åk 8 och för föräldrar i förskoleklass, åk1-3 samt åk 5 & åk 8
  • Motoriskt test av 6-åringar
  • Lästester i år 1-7
  • Primtest, matematik i år 2 och 8
  • I skolan görs efter varje tema, utvärderingar bland elever och personal, som ligger till grund för förbättringar 
  • Eleverna i år 6-9 testas kontinuerligt i alla ämnen i form av prov och utvärderingar i slutet av varje tema
  • Nationella prov i år 3, 6 och 9

Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2016-09-14