Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

Läsåret 2017/2018

Elevernas läsår

Höstterminen 2017

Eleverna börjar den 21 augusti 2017. Skolstarten sker klockan 9.00 i idrottshallen för samtliga, men av utrymmesskäl är det bara vårdnadshavarna till barnen i förskoleklass som får delta i skolstarten.

 

Öppet hus och föräldraforum: Torsdagen den 26 oktober är det öppet hus. Då är föräldrar, släktingar, vänner och bekanta är välkomna till skolan. Det är öppet 16.00-18.00. Efter det öppna huset är det föräldrarforum.

 

Studiedag: Fredagen den 27 oktober är det studiedag, och både skolan och fritids är stängt. 

 

Höstlov: Vecka 44 är det höstlov.

 

APT: Den 20 november är det APT på Strandskolan. Fritids stänger därför klockan 16.00.

 

Julavslutningen äger rum torsdagen den 21 december. Årskurs 4-6 har avslutning i matsalen klockan 8.30, årskurs 7-9 har avslutning i matsalen klockan 9.30, och årskurs F-3 har avslutning i idrottshallen klockan 10.30.

 

Vårterminen 2018

Studiedag 8/1: Måndagen den 8 januari är det studiedag. Det är därför stängt i såväl skolan som på fritids.

 

APT 12/2: Måndagen den 12 februari är det APT. Fritids stänger därför klockan 16.00. 

 

Sportlov: Vecka 9 är det sportlov. 

 

APT 26/3: Måndagen den 26 mars är det APT. Fritids stänger därför klockan 16.00. 

 

Påsklov: Vecka 14 är det påsklov. 

 

Studiedag 16/4: Måndagen den 16 april är det studiedag för lärarna. Fritids är öppet som vanligt. 

 

Lovdag 30/4: Den 30 april är fritids öppet som vanligt. 

 

APT 7/5: Måndagen den 7 maj är det APT. Fritids stänger därför klockan 16.00. 

 

Lovdag 11/5: Fredagen den 11 maj är fritids öppet som vanligt. 

 

Skolavslutning: Onsdagen den 13 juni är det skolavslutning.

 

Studiedag 15/6: Fredagen den 15 juni är det studiedag för personalen. Fritids är därför stängt. 

 

 

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Förläggning av läsår regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-11-12