Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

Läsåret 2017/2018

Elevernas läsår

Höstterminen 2017

Eleverna börjar den 21 augusti 2017. Skolstarten sker klockan 9.00 i idrottshallen för samtliga, men av utrymmesskäl är det bara vårdnadshavarna till barnen i förskoleklass som får delta i skolstarten.

 

Öppet hus: Torsdagen den 26 oktober är det öppet hus. Då är föräldrar, släktingar, vänner och bekanta är välkomna till skolan. Det är öppet 16.00-18.00.

 

Höstlov: vecka 44

 

Julavslutningen äger rum torsdagen den 21 december. Årskurs 4-6 har avslutning i matsalen klockan 8.30, årskurs 7-9 har avslutning i matsalen klockan 9.30, och årskurs F-3 har avslutning i idrottshallen klockan 10.30.

 

Vårterminen 2018

Mer information kommer.

 

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Förläggning av läsår regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-10-16