Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

Läsåret 2016/2017

Elevernas läsår

Höstterminen 2016

Eleverna börjar den 22 augusti. Skolstarten sker klockan 9.00 i idrottshallen, och skoldagen pågår 9.00-14.00. 

19/9 är det APT. Fritids stänger 16.00. 

17/10 är det APT. Fritids stänger 16.00. 

Höstlov: vecka 44

5/12 är det APT. Fritids stänger 16.00. 

20/12 är det julavslutning. 

 

Vårterminen 2017

Eleverna börjar den 10 januari. 

Vecka 9 är det sportlov. 

13/2: APT, skolan och fritids stänger 16.00.
13/2: Föräldraforum klockan 18.00.

7/3: APT, skolan och fritids stänger 16.00.

Vecka 15 är det påsklov. 

18/4: Studiedag. Skolan och fritids stängt.

8/5: APT Skolan och fritids stänger 16.00.

26/5 är en lovdag.

1/6: Öppet Hus.

1/6: Föräldraforum kl. 18.00.

5/6 är en lovdag.

Sommaravslutningen är den 15 juni.

Den 16 juni är det studiedag. Skolan och fritids stängt.

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Förläggning av läsår regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-03-28