Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Klassråd
Alla klasser har klassråd i de olika grupperna. Rådet hålls en-två gånger i månaden på en bestämd tid. Här kan man prata om hur veckorna varit, vad som varit bra och vad som varit mindre bra. Eleverna framför egna frågor och idéer som de vill tala om.

Elevråd
Det finns tre elevråd - ett för år 1-3, ett för år 4-6 och ett för år 7-9. Elevråden leds av en representant från skolledningen.

Planering och utvärdering
I samband med varje tema planerar och utvärderar eleverna tillsammans med sina lärare. Eleverna deltar i en utvärdering av läsåret.

 

 

 

 

 


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2018-01-18