Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Välkommen till TBA-klassen

TBA står för tillämpad beteendeanalys och är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori som innebär att man metodiskt analyserar socialt relevanta beteenden för att förstå varför de förekommer, och utifrån detta hjälper vi eleven att utveckla nödvändiga och användbara beteenden. Vi arbetar med elevens beteenden som en del i undervisningen. På Tba läser eleverna utifrån grundsärskolan läroplan men efter olika kursplaner.

Eleverna får huvudsakligen sin undervisning enskilt, kunskaperna ska sedan snabbt generaliseras, detta kan vara med en annan tränare, i grupp, i matsalen, i affären och så vidare beroende på vilken färdighet man jobbar med. När eleven kan använda en färdighet i flera olika sammanhang och tillsammans med olika personer då är kunskapen generaliserad och det är ett av målen med TBA. Ett annat stort mål är att eleven ska bli så självständig som möjligt inom både skolarbete och färdigheter för att klara det dagliga livet (Adl).

Inom TBA uppmärksammar vi alla beteenden som vi vill ska öka, de beteenden vi vill ska minska försöker vi nonchalera, och sedan jobba med att lära in alternativa beteenden till dessa. Verksamheten leds av en pedagog med specialkompetens inom Tba, varje elev har sedan en tränare på förmiddagen och en tränare på eftermiddagen som jobbar med eleven utifrån ett träningsprogram som är individuellt framtagen utifrån läroplanen. Vi har övningsämnen med ordinarie lärare men i mindre grupper. Verksamheten på Tba är mellan 8-16 varje dag, även under loven.

Varannan vecka har vi handledning från Psykologpartners. Handledarna vägleder tränarna och den pedagogiska ledaren i hur de ska arbeta för att utveckla varje elev både kunskapsmässigt och socialt.


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny

Kontakt

Stimmets skola

Bitr. rektor
Anna Nyström