Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolhälsovård

Skolsköterska på Stimmets Skola heter Kristin Knutsson

Skolläkaren heter Lena Selhstedt
Skolläkaren har mottagning 2-3 gånger per termin på Fårdala Skola. Om det framkommer vid hälsoundersökning att barnet eller föräldrarna önskar träffa skolläkaren bokas detta av skolsköterskan. Om barn eller föräldrar under annan tid önskar träffa skolläkaren kontaktas skolsköterskan.

Då era barn har börjat i skolan fortsätter skolhälsovården barnhälsovårdens arbete. Skolhälsovården uppgift är att vid hälsoundersökningar följa ditt barns fysiska och psykiska hälsa under skoltiden.

Under det första skolåret, det vill säga i förskoleklass, kommer vi att träffa era barn tillsammans med Er föräldrar för inskrivning i skolhälsovården samt en hälsokontroll, men du är naturligtvis välkommen att höra av dig innan dess. Därefter blir Ditt barn blir kallat till hälsobesök i år 2 samt hälsobesök och vaccination enligt Socialstyrelsens basprogram år 4.

Eleverna kan också besöka oss för enklare sjukvårdsinsatser, enskilda samtal med mera.

Vid inträffade svåra olycksfall, allvarliga sjukdomstillstånd och längre tids sjukdom är det viktigt att skolhälsovården blir informerad för att kunna bidra till att elevens skolgång blir så bra som möjligt. Eleverna har själva möjlighet att uppsöka skolsköterskan de dagar jag finns i skolan och föräldrar är välkomna att ringa för rådfrågning angående barnets hälsa
Vi har sekretess mot skolpersonalen och ger ingen information till skolan utan föräldrar och barns tillstånd.

Vid frågor angående din eller ditt barns hälsa är ni välkomna att kontakta skolhälsovården.


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Högermeny

Kontakt

Stimmets skola

Skolsköterska
Kristin Knutsson
Postadress:
135 42
Besöksadress:
Forellvägen 43
Öppettider

Öppettider

Skolsköterskan finns på skolan

Måndagar kl. 08.00 – 14.30
Tisdag   kl. 08.00 – 14.30
Torsdag kl. 08.00 - 14.30