Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Aktiviteter

Mjukstart
Vi börjar varje dag med en mjukstart i ca 30 minuter där barnen får vara delaktiga och göra aktiva val genom att välja uppgifter de ska arbeta med. Materialet är pedagogiskt utvalt och framtaget utifrån läroplanens strävansmål.

Leken
Är en viktig del för uthållighet, koncentration, fantasi, problemlösning, samtal och samspel med andra barn och vuxna. Barnen leker både i den fria leken och genom organiserade lekar.

Bornholm
På ett strukturerat sätt leker vi med språket för att träna och utveckla barnens språkliga medvetenhet och lägga en bra grund för barnens läsinlärning. Materialet innehåller bl.a. uppgifter att lyssna på ljud och uppgifter kring ord och meningar.

Matematik
Barnen möter matematiken i nästan alla våra aktiviteter, bl.a. under mjukstarten och i våra samlingar.

Charlie
Är ett arbetsmaterial utvecklat för att öka barnens empatiska förmåga och självkänsla. Vi arbetar med konflikthantering, att lära barnen hantera sina egna och andras känslor samt att stå för sina egna åsikter och förmåga att kunna fatta egna beslut.

Skogen
Vi utnyttjar skogen som ett naturligt lärrum minst en gång i veckan. Här kan barnen bygga kojor och skapa en egen fantasivärld både ensamma och i grupp.

Idrott
Vi har idrott en gång i veckan i skolans idrottshall.

Utflykter
Vi gör olika studiebesök för att samverka med näringsliv och närsamhälle,
bl.a. genom biblioteksbesök, besök på museum och korvgrillning i Alby friluftsgård.
Vi åker också skridskor i kommunens ishallar.

Den dagliga dosen
Vi rör oss varje dag, minst 20 min utomhus bl.a. via vår 800-metersbana eller via Röris som är ett program för barn framtaget av Friskis & Svettis.

NTA
Är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Talesätt


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-20

Högermeny