Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

GS-Låg

Varmt välkommen till Stimmets grundsärskoleklass

I grundsär har vi ständigt eleven i centrum, vi tillämpar en konkret, strukturerad och lustfylld undervisning där varje elev arbetar efter sin förmåga och sina förutsättningar. Under skoldagarna arbetar eleverna både individuellt och i grupp.

I klassrummen har eleverna tillgång till olika arbetsplatser där man kan anpassa ljud, ljus, synintryck m.m. Vi tillämpar bildstöd samt tecken för att förstärka och tydliggöra. I undervisningen använder vi oss av tekniska hjälpmedel som dator, Activeboard och digitalkamera. Vi åker också på olika studiebesök och utflykter.

I grundsär arbetar vi självklart utifrån gällande styrdokument som Läroplan för grundsärskolan 2011 och skollagen.

Eleverna i grundsär har varje vecka musik, idrott och bad med övningslärare. Från och med skolår 3 har eleverna också trä- eller textilslöjd.

Utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov arbetar vi inkluderande och samarbetar med grundskolan. Vi har olika aktiviteter och traditioner tillsammans hela skolan. Vi samarbetar även med de andra klasserna i särskolan.


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-01-25

Högermeny

Kontakt

Stimmets skola

Lärare
Mikaela Haldrup

Kontakt

Stimmets skola

Lärare
Carin Carlsson