Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan består av nio årskurser. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Grundsärskolans ämnen är; bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska/svenska som andraspråk och teknik.

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Grundsärskolan har en egen läroplan, Läroplan för grundsärskolan 2011. Läroplanen är i huvudsak likalydande med grundskolans. Det är bland annat kunskapsmålen som skiljer sig åt.                     (från www.skolverket.se)


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Stimmets skola

Bitr. rektor
Anna Nyström
Information

Information