Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Badstranden

Stimmets skola Badstranden

 

Vi som jobbar på fritids heter:

Eva Sandelius (ftl), Martina Lindstål (bsk), kelly (ass) Acke (bsk).
Taiba Bijavica (bsk) som har hand om öppningar och morgonfritids kommer att förstärka tre eftermiddagar i veckan samt varannan fredag.
Alicija som också har hand om morgonfritids kommer att vara på Badstranden onsdag eftermiddag samt varannan fredag.

 På vår avd. samlas nästan alla förstaklassare från 1A och 1B. 

I klass 2A med 23 elever arbetar Josefina Holm (lär). I klass 2B där det går 23 elever arbetar Aleks Sigfridsson(lär). Sabine Jädersten (lär) arbetar som stöd i båda klasserna. 

Totalt går det 46 elever på fritids.

 

Badstrandens målsättning:

  • Eleverna ska få en bra omsorg under den tid de vistas i fritidshemmet.
  • Vi ska erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 
  • Verksamheten ska komplettera skolan och ge en helhet och mångsidighet i lärandet. 
  • Fritidsverksamheten ska vara utformad så att eleverna får utrymme för nyfikenhet och lust att lära. 
  • Varje elevs behov, intresse och erfarenhet ska tas tillvara. 
  • Eleverna ska ges inflytande över hur dagen utformas. 
  • Eleverna ska få stöd i att uttrycka sig och vara med och ta ansvar.
  • Eleven ska känna trygghet och glädje.

 

Vårt motto:

”Det ska vara roligt, tryggt och utvecklande att gå på fritids.”  

 


PRAKTISK INFORMATION:

 

Telefonnummer:

Vi behöver ha aktuella telefonnummer till alla vårdnadshavare. Om du ändrar telefonnummer meddela oss så att vi kan nå er om det skulle behövas. Glöm inte heller att ändra kontaktuppgifter och schematider på E-tjänstportalen eftersom vi uppdaterar våra listor utifrån informationen som finns där. 

Länk till E-tjänstportalen;  https://e-tjanster.tyreso.se/MenuGroup.aspx?groupId=2003

Öppning och stängning: 

Skolan har två öppningsavdelningar; Tumlaren för de yngre barnen och Ankaret för de äldre barnen.

För de yngre barnen i förskoleklass - åk 2 är det öppning på Tumlaren. Telefonnummer: 08 5782 9698
För barnen i åk 3-6 är det morgonomsorg på avdelning Ankaret 06.30 – 08.00. Telefonnummer: 08 5782 9690. 


Vid lägre barnantal under lov kan det hända att det är öppning på Tumlaren för alla barn från förskoleklass - åk 6

Stängning är det på Braxen mellan 17.00 – 18.00 (vid behov 18.30).  Eleverna från alla fritidsavdelningar på skolan kommer till Braxen vid 17.00. Telefonnummer: 08 5782 9688

 

Vistelsetider: 

tid

Vi vill helst att man har bestämda tider för hemgång och att ni meddelar fritids om ert barn ska gå hem tidigare eller senare eller bli hämtade av någon annan. Ifall man går hem själv kan det annars uppstå gråzoner, där ingen vet var barnet befinner sig om man inte har en bestämd hemgångstid.

 Även om barnet hämtas av en vuxen vill vi ha en bestämd hemgångstid att utgå ifrån men ni får självklart hämta tidigare.

Blir ni försenade så är det bra att slå en signal så att vi kan meddela ert barn så att han/hon inte blir oroligt i onödan. 

Vi ser helst att ni hämtar  några gånger per vecka så att ni kan ta del av information och se efter utifall det behöver fyllas på med extrakläder.

 

Telefonsamtal:

telefon

Vi försöker hålla telefonen öppen så att ni kan nå oss för viktiga meddelanden, och det blir omöjligt om alla ringer hem sina barn varje dag. Vi vill också låta er jobba ifred om dagarna, därför får eleverna oftast inte själva ringa till er t.ex. för att fråga om de får följa med en kompis hem.

Vi vill helst att man bestämmer detta tillsammans hemma. Givetvis gör vi undantag, t.ex. om man är ledset och behöver prata med t.ex. mamma eller pappa! Vi ringer förstås efter er vid sjukdom.

Under lovdagar når du oss på fritids per telefon efter 08.00 och under skoldagar efter 13.00. Behöver du nå oss innan 13.00 under skoldagar så kontaktar du expeditionen på telefon 08 5782 9680.

Det går också bra att skicka meddelanden per SMS innan kl. 13.00 Vi läser av dagligen vid 13.00-tiden.

 

Ombyteskläder:

kläder

Det finns få lånekläder på skolan, vilket gör att eleverna måste ha med sig ombyteskläder, om de blöter ner sig.

Regnkläder och gummistövlar behövs alltid, vi går ut i nästan alla väder! Ibland kommer kläder bort, chansen att få tillbaks dem ökar om det står namn i kläderna.

Upphittade kläder samlas i vita backar i våra hallar och lämnas senare ner till källaren under avd. Ankaret, dit kan man gå och leta.

 

Hjälmar:

hjälm

Ska användas vid cykling, inlines, skridskor, kan- och pulkaåkning. Vi har endast ett fåtal lånehjälmar – egen hjälm rekommenderas! Cykling är tillåten på markerad plats efter skolans slut (ca 13.20) skoldagar och hela dagen under lov- och studiedagar.  

 

Fritidsbrev:

brev

Flera gånger per termin så skickar vi ut ett fritidsbrev per e-post där du kan ta del av den senaste informationen. Du som inte har någon e-post kan meddela oss så skickar vi hem en papperskopia. Det går även bra att lämna in blanketter via formulär på skolans hemsida eller per e-post.

Vår e-post adress är: stimmet-badstranden@tyreso.se

 

Övrigt:

Eleverna har tillåtelse att leka endast innanför skolans område och ska säga till när de går ut och när de kommer in. Vi är alltid ute allihop direkt efter skolans slut samt efter mellanmålet. 

Efter 14.30/15.00 väljer eleverna om de vill leka ute med kompis eller om de vill gå in. Fritidstiden är Ert barns fritid och våra aktiviteter är oftast frivilliga.

Vi har samlingar med eleverna då vi informerar om våra dagliga valfria aktiviteter.

Exempel på aktiviteter är: cykelutflykt, skogsutflykt, skridskoåkning, pyssel, film, gymnastik, lekar, teater, bordtennis samt olika former av skapande verksamhet.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen till oss, kom gärna in och var med i verksamheten! Vill du ha ett samtal med någon av oss i enrum, så försöker vi alltid ordna det.

Kontrollera gärna att e-postadressen är uppdaterad då vi utgår från den e-postadress som finns i våra register vid utskick. Vid brådskande ärenden är det säkrast att ringa. Det går även utmärkt att skicka ett SMS innan kl. 13.00 med information du behöver delge t.ex. ändrad hemgångstid.

Vi ser helst att egna leksaker stannar hemma – det är lätt hänt att något går sönder eller försvinner.


Publicerad av: Roland Scholten

Senast uppdaterad: 2017-09-21

Högermeny

Kontakt

Stimmets skola


Badstrandens fritids
Postadress:
135 42 Tyresö
Besöksadress:
Forellvägen 43