Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Välkommen till Stimmets fritidshem

Fritidshem

 

På Stimmet finns åtta fritidshemsavdelningar integrerade i skolan; Bläckfisken (förskoleklass), Badstranden (åk 2), Tumlaren (åk 3), Braxen (åk 1), Ankaret (åk4-6) samt Sjöhästen (GS Låg) och Delfinen. Delfinen och Sjöhästen är två mindre fritidsavdelningar för elever som har behov av att vistas i en liten grupp med anpassad verksamhet.

Eleverna går på samma fritidsavdelning i årskurs 1, 2 och 3. Det är vårt sätt att skapa största möjliga trygghet. På avdelningarna arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter i ett arbetslag som följer eleverna under tre år. På fritidshemmet inkluderas även elever från särskola och specialklasser.

Verksamheten på respektive avdelning är anpassad efter åldersgruppen och följer de mål och riktlinjer som finns för fritidsverksamheten. Under loven brukar vi ha gemensamma aktiviteter och samarbete mellan avdelningarna.  

 

Fritids målsättning:

  • Eleverna ska få en bra omsorg under den tid de vistas i fritidshemmet.
  • Vi ska erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
  • Verksamheten ska komplettera skolan och ge en helhet och mångsidighet i lärandet.
  • Fritidsverksamheten ska vara utformad så att eleverna får utrymme för nyfikenhet och lust att lära.
  • Varje elevs behov, intresse och erfarenhet ska tas tillvara.
  • Eleverna ska ges inflytande över hur dagen utformas.
  • Eleven ska få stöd i att uttrycka sig och vara med och ta ansvar.
  • Eleverna ska känna trygghet och glädje.

 Vårt motto:

”Det ska vara roligt, tryggt och utvecklande att gå på fritids.”

 

Gemensamma öppningar och stängningar:

Vi öppnar 06.30 på avdelning Tumlaren för alla elever.
För de äldre eleverna i åk 3-6 öppnar avdelning Ankaret 07.00. 
Elever från förskoleklass - åk 2 är kvar på Tumlaren. 

Frukost serveras i matsalen kl. 07.30.

frukt

Alla elever samlas vid 17.00 på avdelning Braxen som fungerar som stängningsavdelning. Frukt serveras till de  som är kvar längre än 17.15. Vi stänger 18.00. Vid behov har vi öppet till 18.30.
Telefonnummer: 08 5782 9688 

 

Aktiviteter: 

Fritidsavdelningarna erbjuder ett blandat urval av aktiviteter anpassade till de olika åldrarna.
Exempel på aktiviteter är: cykelutflykt, skogsutflykt, skridskoåkning, pyssel, film, gymnastik, lekar, teater, bordtennis samt olika former av skapande verksamhet. 
Gemensamma aktiviteter under loven är t.ex. evenemang som Stimmetstjärnorna och Halloweenfesten under höstlovet.

Kvarglömda kläder: 

kvarglömda

 

I källaren under Ankaret/Bryggan samlas alla kvarglömda kläder. Du är välkommen att leta här. Ett tips är att märka alla kläder då chansen att få tillbaka det som är borta ökar.

 

Hjälmar:

hjälm Eleverna har tillåtelse att åka pulka, åklapp eller åkmadrass i vår backe på skolgården. Det är även tillåtet att cykla på skolgården på anvisad plats. Båda aktiviteterna kräver att man har hjälm. Vi har få hjälmar att låna ut så det rekommenderas att man har med egen hjälm hemifrån.

 

Planeringsdagar:

Fritidsavdelningarna har stängt fyra dagar per läsår för utbildning och planering för all personal. Vilka dagar det är stängt finns angivet i skolans kalendarium som du hittar här.

 

Sjukfrånvaro:

planering

Under skoldagar  sjukanmäler man sig i första hand via frånvaroappen. Mer information om appen hittar Du här.  
Det går också att sjukanmäla via E-tjänst portalen.


Under loven sjukanmäler man direkt till den egna fritidsavdelningen. 


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-12

Högermeny

Telefon

Telefon

Ankaret 08 5782 96 90
Ankaret 070 169 81 18
Badstranden 08 5782 96 87
Bläckfisken 08 5782 96 86
Braxen 08 5782 96 88
Delfinen 08 5782 96 97
Sjöhästen 070 169 8447
Tumlaren
08 5782 96 98
Traditioner

Traditioner