Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygga elever

I Stimmets skola arbetar all personal aktivt med att skapa sunda värderingar och att förebygga mobbning.

En av förutsättningarna för en bra lärmiljö är att eleven känner sig trygg i sin grupp och känna ett sammanhang.

Skolan arbetar kontinuerligt och systematiskt med olika trygghetsinsatser.

Skolan har en SAMS (Stimmets Anti Mobbnings Stödjare) grupp bestående av vuxna och elever. Vi har SAMS:are i klasserna 4, 5 och 6, SA-klassen samt i grundsärskolan. SAMS arbetar för att stärka alla elevers relationer till varandra i samband med raster och gemensamma aktiviteter. Eleverna tränas i att skapa förståelse för varandras olikheter.

Andra insatser vi har för att eleverna ska känna sig trygga under hela skoldagen: många rastvärdar med gula västar, personal i omklädningsrummen vid idrotten, samma personal och lokaler (F-3), trygghetsvandringar samt värderingsövningar.


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-08-19

Högermeny