Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolans historia

Stimmets skola startades hösten 1961.

Då började en årskurs 1, en årskurs 2 och fyra årskurs 7 i skolan. Sjuorna flyttade efter ett läsår till ABN-fabriken (LM Ericsson), nuvarande C3L. De första åren kom brandkåren med skolmaten och barnen åt i klassrummen. 1962 byggdes skolan ut. ”Bikupan”, nuvarande Tumlaren, kom till. Under senare delen av sextiotalet ökade elevantalet och Stimmets skola byggdes till ännu en gång med ”Skeppet” och ”Asken”. Där finns idag fritids avdelningarna Ankaret och Delfinen.

Hösten 1971 hade skolan nio paralleller i årskurs 1. Många rektorer, både manliga och kvinnliga, har varit verksamma på Stimmets skola. Jessie Navin, Gösta Jansbo, Ann-Britt Avelin, Bo Bjärgård, Peter Holck och Rosa-Lill Johansson är några av dem som tjänstgjort på skolan. Nuvarande rektor heter Marco Suares

Stimmets skola hade redan tidigt samarbete med fritids, då skolan hade en fritidsavdelning ”Bikupan” inrymd i sina lokaler.

1992 integrerades fritids i skolan  Då samarbetet skola – fritids utökades.  1995 byggdes skolan till ytterligare en gång. Flera av de redan befintliga byggnaderna byggdes samman. Vid den tiden flyttade sexåringarna in i skolan och årskurs 6 flyttade till högstadiet.I dessa byggnader finns fritids avdelningarna Badstranden, Bläckfisken ,Braxen samt Sjöhästen 

Från och med höstterminen 2012 har Stimmets skola återigen elever i årskurs 6.


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-11-30

Högermeny