Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Prioriterade utvecklingsområden

Stimmets skolas prioriterade utvecklingsområden:

  • Inkluderande lärmiljöer
  • Trygg och sedd
  • Språkutvecklande arbetssätt

Hur skolan arbetar mot målen
Lärarna och skolans personal arbetar kontinuerligt med implementeringen av Läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan (Lgr 11). Fokus under senaste läsåret har varit kunskapskraven, betyg och bedömning.

Vi möter, ser och lyssnar på eleverna så att de känner sig delaktiga. Vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt kring elever i behov av särskilt stöd.

För mer information läs vår enhetsplan som finns under Kvalitet och resultat.


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2016-06-15

Högermeny