Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldraföreningen

"Stimmets skolas föräldraförening - för att vi bryr oss"

Vi var 9 föräldrar från år F-3 + år 5 som hade ett uppstartsmöte den 13/9 -17

Detta kom vi fram till då:

Vi är en ideell oberoende förening som jobbar för

trygghet, trivsel, bra studieklimat, ett gott samarbete mellan hem och skola och mellan hem och Utbildningsnämnden/Elevhälsan.

Våra första projekt:

1. Säkrare gång- och cykelväg till skolan (vid parkeringen vid Stimmets förskola)

2. Lekutrustning till rast- och fritidsverksamheten (Elevrådet får komma med förslag)

3. Rosor till 6:ornas skolavslutning (om skolpersonalen tycker det är ett bra förslag)

4. Personalen måste ha ork och tid att ta hand om våra barn

Vårt medlemsavgiftsförslag: Årsavgift 150:-/familj och läsår (gäller både aktiva och inaktiva medlemmar)

Vi ska ha ett konstitutionerande möte on 4/10 -17 kl. 18.30 i personalrummet på skolan. Då kommer de första 15-20 minuterna av mötet vi få lyssna på och ställa frågor till Jannice Rockstroh (S) gruppledare i barn- och utbildningsnämnden i Tyresö.

Har du idéer, synpunkter, frågor? Är du intresserad av att engagera dig? Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma. Tillsammans är vi starka! Viktigt att vi får föräldrar från varje årskurs och gärna även varje klass.

Välkommen att göra din röst hörd den 4/10 eller på sms (0768664864 Nilla) eller facebook (Stimmets skolas föräldraförening).

Föräldramedverkan och föräldrapåverkan och föräldrastöttning är viktigt!

föräldraföreningen

Anita Krokström, Lena Lyckman, Niema, Mikael Dadoun, Therese Östervall, Ann Westermark, Anette Wedar, Omer Mahmud, Nilla Svartbro


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-09-27

Högermeny

Aktuellt

Aktuellt