Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolkurator

Jag heter Annelie Renberg och arbetar som kurator i Sofiebergsskolan. Jag ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Skolans uppdrag är kunskap, fostran och hälsa och skollagen och läroplanen beskriver uppdraget. Kunskap omfattar elevens skolarbete och studiesituation. Fostran avser elevens sociala utveckling - elevens relationer, ansvarstagande, förhållande till normer och regler. Hälsa omfattar fysisk hälsa - och psykisk hälsa - elevens känslomässiga utveckling, elevens trivsel, relationer och självbild.

Mitt uppdrag innebär att bidra med psykosocial kompetens och se eleverna i hela sitt sammanhang, för att medverka till att de uppnår kunskapsmålen. Det innebär att, vid behov, ta reda på hur de har det på fritiden, i familjen, i klassen och i skolmiljön. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras. Att arbeta förebyggande och sträva mot att agera innan, är en viktig del i mitt arbete.

Jag har också med skolans värdegrundsarbete (respekt och förståelse för varandra), likabehandlingsplan (handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling), krishantering (vid behov) samt mot mobbning (i verkliga livet och på nätet).

Mitt mål är att barn ska må bra, utvecklas positivt och trivas i skolan.

Du som är elev i skolan kan komma och prata med mig om allt möjligt, om du exempelvis är arg, glad, ledsen eller rädd för något. Om du vill träffa mig och prata om något, kan du komma direkt till mig eller be din lärare eller någon annan vuxen i skolan att ta kontakt med mig. Jag har också en brevlåda där du kan lägga en lapp med ditt namn och klass. Då tar jag kontakt med din lärare för att boka en tid som passar ditt schema. Jag har mitt rum bredvid rektorns rum. Vet du inte var det är kan någon vuxen visa dig.

Om du som är förälder vill prata med mig eller vill att ditt barn ska träffa mig, är du välkommen att ringa eller mejla mig. Jag arbetar i Sofiebergsskolan varje måndag och torsdag men nås per telefon och e-post måndag - fredag. Mitt telefonnummer är 08-5782 78 24 och min e-post annelie.renberg@tyreso.se.

 


Publicerad av: susanne.widen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-30

Högermeny