Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldrasamverkan

Föräldrarna bjuds in vid läsårsstarten för att informeras om de mål som är uppsatta för året. Varje termin sker ett utvecklingssamtal mellan elev, föräldrar och lärare. Vid samtalet diskuterar man tillsammans de mål som eleven ska uppnå och upprättar en individuell utvecklingsplan. 
 
Ytterligare information ges till föräldrarna i form av hembrev från klasslärare och Skolledningsnytt som kommer ut ca 1 gång/månad. Föräldrar är en viktig resurs i utvecklingsarbetet med barnen. Vi vill att alla föräldrar ska känna att skolan är öppen och vi välkomnar alla besök under barnens skoltid. Alla besök börjar vid expeditionen där man skriver in sig i besöksboken.


Publicerad av: susanne.widen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny