Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Sofiebergs föräldraråd

Syfte
Syftet med föräldraråd är att tillvarata barns intressen.

Aktiviteter
Föräldrarådets arbete/funktion består i att:
o Föra en dialog med skolledningen om frågor som är relevanta för barnen
o Arbeta för barnens trivsel och miljö i skolan
o Arbeta för barnens säkerhet – trafik, skolgård och liknande
o Vara en länk mellan föräldrar och skolledning
o Vara referens/bollplank till skolledningen när det gäller t ex kvalitet, pedagogik med mera
o Arbeta för att skolan ger bra information till föräldrarna om sådant som rör barnen
o Bevaka kommunens resurstilldelning till skolan och uppföljning av målen
o Arbeta för särdrag t ex livskunskap, temaarbete och miljöprofil
o Ordna trivselaktiviteter för barn och föräldrar

Fördelar
Föräldrarådet gör att föräldrarna får ett större inflytande i skolans verksamhet. Föräldrarna kan tillföra mycket genom att ta tillvara de idéer, kompetenser och kunskaper som finns. Sofiebergsskolans särdrag som t.ex. Livskunskap, temaarbete och miljöprofil är viktiga instrument i barnens vardag och föräldrarådet verkar aktivt för att skolan upprätthåller en bra kvalitet i undervisningen.

Klassrepresentanter
Föräldrarådet har ingen formell organisation med styrelse och stadgar utan är sammansatt av engagerade klassrepresentanter, helst från alla klasser på skolan. Det är oftast en eller två föräldrar från varje klass. Klassrepresentanterna fungerar som kontaktlänk mellan föräldrarådet och föräldrar i klasserna. Alla engagerade föräldrar är välkomna i föräldrarådet!

TGFF
Sofiebergskolans föräldraråd är medlem i TGFF, Tyresö grundskolors föräldraförening. Vi deltar där i arbetet med skolfrågor ur ett mer övergripande kommunperspektiv. TGFF har regelbundna möten med ledningen för Barn- och Utbildningsförvaltningen. Medlemskapet ger oss också möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föräldraföreningar i Tyresö kommun.

Föräldrarådets kontaktpersoner: 

Pernilla Alm, pernilla@alm.se
Mia Lindström, mialindstrom71@gmail.com
Jessica Karlsson Musa, jessica.karlsson.musa@infocrew.se
Marie Krusberg, Marie.Krusberg@volvofinans.se 
Therese Lindholm Ohlson, therese.lindholm.ohlson@live.se
Matz Jungå, matz@aochj.se
Annelie (förälder i klass 1B), annelieremsen@hotmail.com

 

 

 

.


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2016-06-30

Högermeny