Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Personalen på skolan arbetar i arbetslag vilket ger en helhetssyn på barnet och dess lärande.

Fadderverksamhet

Barnen ska känna sig trygga i skolan och därför har varje barn en fadder. Faddrarna och fadderbarnen arbetar tillsammans till exempel med sagoläsning och uteverksamhet. Dessutom har vi gemensamma fadderdagar där både barn och vuxna planerar aktiviteter.

Livskunskap

När livskunskap står på schemat har vi gruppsamtal, vänskaps- och trygghetsövningar som stärker barnen individuellt och i grupp. Emotionell kompetens och självkännedom anser vi vara viktigt att få med sig i livet.

Mediateket

I Mediateket arbetar eleverna ofta individuellt, i grupp och träffas i storsamlingar. Där finns bibliotek och datorer. Skolan prioriterar kultur såsom musik, litteratur, konst och bild. Under året har vi bok- och konstveckor.

Miljö

Sofiebergs skola är en miljöskola. I ämnet miljö arbetar vi ofta i teman. Klasserna arbetar också med andra teman t ex rymden, konst, teknik m Det gynnar barnens upptäckarlust, skaparglädje, ansvar och självständighet.


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny