Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

I kalendern kan du bland annat se vilka dagar skolan och fritids har studiedagar, samt olika idrottsaktiviteter. Du kan också se lovdagar och när terminerna avslutas.

 

  

 Höstterminen 2017

Augusti  

21 
30
September
11
13
19


Oktober
2
3
10

30 - 3/11


November
1  - 3


December

21

 

 

 

Höstterminens första dag.
18-19.30 Föräldramöte årskurs 1 


Arbetsplatsträff, fritids STÄNGER 16.00 
Skoljoggen
18-19.30 Föräldramöte årskurs 2 och 3

 

 

16.30-18 Föräldraråd

Årskurs 3 orientering

Arbetsplatsträff, fritids STÄNGER 16.00

Höstlov

 


Höstlov

 

 

 

Höstterminens sista dag.

 

 

 

 

Vårterminen 2018


Januari

9


Februari

26 - 2 mars


Mars

26/2 -2/3

 

April

3 - 6
30


Maj

11


Juni

5
13 

  

 


Vårterminens första dag.

 


Sportlov

 

 

Sportlov


Påsklov
Lovdag

 


Lovdag

 

 

Lovdag
Vårterminens sista dag 

 

 

 

   

 

 
   
   
   
 

 

   
   

  

 

 
   

  

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Almanacka 

 

Läsåret 2017/2018

Läsår elever
21/8 2017 t.o.m. 21/12 2017
9/1 2018 t.o.m. 21/6 2018

Lovdagar
Höstlov vecka 44
Jullov 22/12 2017 - 8/1 2018
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 14
Lovdagar 30/4 2018 samt 11/5 2018                                                                                                                             

Förläggning av läsår regleras av skollagen kap 4 § 3, grundskoleförordningen kap 4 § 1 samt gymnasieförordningen kap 3 §§ 1-2. 

Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Därutöver finns fem dagar för kompetensutveckling för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna.  Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.   


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2017-08-30

Högermeny