Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vi strävar efter att varje barn ska få inflytande och känna lust över sitt eget lärande efter sina förutsättningar. Barnen ges möjlighet att i demokratiska former påverka verksamheten genom t.ex. klass-miljö- och trygghetsråd.


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny