Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trollsländan.

Arbetssätt, metoder och pedagogiska filosofier är verktyg för att nå fram till varje barns unika sätt att lära. På avdelningen Trollsländan arbetar 6 pedagoger och två resurser tillsammans med 44 barn.

Trollsländan erbjuder ett rikt utbud av material i stora och inspirerande lokaler, tillsammans med en mångfald av kamrater. Pedagogerna är väldigt lyhörda till barnens behov och förslag när vi iordningsställer miljöerna. Barnens delaktighet är en viktig faktor.

Barn och pedagoger arbetar uppdelat i mindre arbetsgrupper med olika intressen och kunskapsområden. Vi har åldershomogena tvärgrupper samt experimentgrupper som utgår från barnets egen nyfikenhet och upptäcka glädje. Personalen har ansvarsbarn, men all personal som arbetar på Trollsländan har daglig kontakt med alla barnen och föräldrar.

För att förstå vad barnen undersöker i de olika processer de är inne i under en dag använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett samlingsnamn för olika former av dokumentation. Det kan vara fotografier, videofilmer, diktafonupptagningar, skriva observationer och alster från barnen. När barnen gör olika aktiviteter på förskolan ser vi till att dokumentera eller "fånga" det de gör för att vi senare ska kunna prata och reflektera om det de gör vid ett senare tillfälle.

Vi erbjuder samling med sång, rim, ramsor och rörelselekar som stärker barns språkutveckling, gruppkänsla och glädje. Till inspiration använder vi boken "före Bornholms modellen- språklekar i förskolan". (Lundberg/Sterner).

Vi är ute i friska luften så mycket som möjligt. Vi rör oss på vår gård som erbjuder olika typ av terräng som utmanar och utvecklar barnens motorik. Vi utforskar även närområdet.

Vi erbjuder barnen att skapa med föränderligt material med olika tekniker och efter barnens intresse och idéer.

I verksamheten är matematik ett återkommande inslag där vi inspireras ut av Hans Perssons böcker och material. Russinhissen och teknikgrytan.

Vi erbjuder aktivitetstavla för olika "mötesstationer" där barnen själva är med och påverkar sin dag på förskolan.

Vi erbjuder och uppmuntrar till lek som inbjuder till att utveckla fantasi, glädje, kreativitet och social kompetens i en lustfylld och lärande miljö.

Vi källsorterar och går till miljöstationen.

Vi erbjuder miniröris. 


Publicerad av: susanne.widen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-30

Högermeny