Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nyckelpigan

Vi tre pedagoger som arbetar på Nyckelpigan är inspirationskällor och vägvisare i barnens vardag.

Nyckelpigan tillhör "småbarnssidan" på förskolan, vi har nu 16 barn i åldern 1-4 år.
Vi är tre pedagoger och arbetar utifrån läroplanen. Vi anser att trygghet och den sociala biten är det viktigaste vid barnens första möte med förskolan.

Vi erbjuder samling med sång, rim, ramsor och rörelselekar som stärker barns språkutveckling, gruppkänsla och glädje. Till inspiration använder vi boken "före Bornholms modellen språklekar i förskolan". Sagoläsning är en återkommande aktivitet under dagen. 

Vi är ute i friska luften så mycket som möjligt. Vi rör oss på vår gård som erbjuder olika typ av terräng som utmanar och utvecklar barnens motorik. Vi utforskar även närområdet, som i år är vårt gemensamma projekt i Trollbäckens förskolor. 

Vi erbjuder barnen att skapa med föränderligt material med olika tekniker och efter barnens intresse och idéer.

I verksamheten är matematik ett återkommande inslag i vardagen. Vi arbetar även med "Russinhissen" som är ett material med enklare experiment.

Barnen har möjlighet att välja aktivitet efter intresse, vi använder aktivitetslådor.

Vi erbjuder och uppmuntrar till lek som inbjuder till att utveckla fantasi, glädje, kreativitet och social kompetens i en lustfylld och lärande miljö.

Vi källsorterar och går till miljöstationen. 

Vi erbjuder miniröris.

Barnen har möjlighet att sova utomhus i vagnar sommar som vinter (givetvis anpassar vi oss efter extremt väder).


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2017-04-24

Högermeny