Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation

Sofiebergs förskola är placerad i vackra Trollbäcken med närhet till skog och sjö. Förskolans rymliga lokaler och praktfulla gård ger upphov till inspiration. På gården har vi ett trädgårdsland där barn och pedagoger odlar tillsammans.

Förskolan har barn mellan 1-5 år fördelat på 5 avdelningarna. På Fjärilen, Myggan och Nyckelpigan går våra minsta barn. Flugan och Trollsländan tar hand om våra äldre barn.

Barnen delas upp i mindre grupper under dagen. Vi arbetar i enlighet med förskolans uppdrag som finns formulerat i Skollagen och i Förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) samt i samklang med Tyresö kommuns kvalitetsgarantier.

Det pedagogiska arbetet präglas av en barnsyn där vi har en tro på att varje barn kan. Genom utmaningar och med ett reflekterande arbetssätt stimulerar vi nyfikenheten och lusten att lära.

Materialet är synligt och lättåtkomligt för barnen. Vi förändrar miljön utifrån barnens intressen och pågående projekt.

Förskolan har utbildade och erfarna pedagoger såsom förskollärare och barnskötare. 

Vår vision:

Vi i Sofieberg, både stora och små, är trygga, tillitsfulla och vetgiriga.
Alla är betydelsefulla och vet det. Tillsammans erövrar vi nya kunskaper och färdigheter varje dag.
Vi får glädje och mod av vår framgång.


Vår organisation

  • Avdelningar

    Här kan du läsa en kort presentation av varje avdelning.

  • Den levande bilden av förskolan

    Här kan du följa en del av det som händer på förskolan så som speciella händelser samt se och läsa om en del av det barnen gör.

  • Kontakt lista

    Här hittar du alla avdelningars telefonnummer samt e-post adresser till de som jobbar på förskolan.

Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2017-04-24

Högermeny

Öppettider

Öppettider

Våra öppettider är 06:30-17:30

Öppning och stängning sker på avdelningen Fjärilen.

07:30 går barnen över till sina respektive avdelningar förutom barnen på Trollsländan som går 07.15.

Trollsländan och Flugan är tillsammans fram till klockan 08.00.

16:30 går småbarnen över till Nyckelpigan.

16:45 går storbarnen över till Fjärilen.

Telefonnummer dit är: 5782 73 69