Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Sjukfrånvaro

Förskolans föräldrainformation gällande sjukdomar.

Allmänt

Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren i förskolan. En del sjukdomar smittar innan barnet har fått tydliga symtom.Tips! Man kan använda engångsnäsdukar när någon i familjen har snuva och tvätta snuttefilt, gosedjur och leksaker som barnet har använt, efter en infektion.

När ska barnet stanna hemma?

Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktivitet, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inom- och utomhus för att vara på förskolan. Barnet kan ibland vara piggt och aktivt hemma, men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och tid för återhämtning. Personalen ska inte behöva ta tempen på barnet för att avgöra om barnet kan vistas på förskolan, utan bedömningen ska göras utifrån barnets allmäntillstånd.2 (3)Förskolan använder sig utav vårdguidens rekommendationer. Smitta iförskolan. http://www.1177.se/Stockholm/

När barnet har feber

Barns normala temperatur varierar, framför allt beroende på hur aktivt barnet är. Barn har feber om temperaturen efter en halvtimmes vila är över 38 grader. Feber är kroppens normala reaktion på en infektion och ett led i kroppens försvar mot virus- och bakterieangrepp. En del barn är pigga trots febern, medan andra blir medtagna och trötta. Barn som har barnomsorg behöver ha minst en feberfri dag utan febernedsättande läkemedel i kroppen innan det går tillbaka dit. Om barnet är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan.

Magsjuka

Magsjuka beror oftast på en infektion som har orsakats av ett virus, men kan också orsakas av bakterier eller parasiter. Magsjuka är vanligt hos barn som vistas i barngrupper och sprids lätt. När barn är magsjuka är det vanligt att de kräks och har diarréer. De kan också ha ont i magen och ha feber. Barnet kan återgå till barnomsorgen när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vatten tunn diarré under 48 timmar. I magsjuketider kan smittspridningen på förskolan begränsas genom att syskon till sjuka barn stannar hemma.

När kan barnet gå tillbaka till förskolan?

Det är viktigt att barnet är tillräckligt piggt för att orka med en dag tillsammans med andra barn och vuxna i de vanliga aktiviteterna. Barn som har barnomsorg eller går i skolan bör vara feberfria i minst ett dygn utan febernedsättande innan de återgår till barngruppen. Vid långdragna infektionsperioder kan hygienråden behöva skärpas. Förskolepersonalen är de som bäst har en helhetsbild över infektionsläget i förskolan och det är de som ser hur barnet mår i den miljön. Vid tveksamheter är det därför förskolepersonalens bedömning som bör vara avgörande.

Sjuk


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny