Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bra att veta

Det här är en samlingssida för viktig information som berör dig som förälder på förskolan.


Märkning av kläder

Det underlättar för alla om barnens kläder är märkta även skor och stövlar.

Sekretess

All personal på förskolan har tystnadsplikt enligt lagen om sekretess.

Anmälningsplikt

Vi har enligt lag anmälningsplikt, en skyldighet att anmäla till socialmyndigheten om vi ser eller misstänker att ett barn far illa.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn omfattas av Tyresö kommuns olycksfallsförsäkring.

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet får barnet vara kvar på tidigare kontrakterad tid 30 dagar efter syskonets nedkomst. Därefter gäller 24tim/veckan som kontrakteras i samråd med förskolan. 
Under sommar- och jullov erbjuds barnen 15 timmar/veckan.  

Arbetslöshet
Vid arbetslöshet får barnet vara på förskolan 30 tim/vecka som kontrakteras i samråd med personalen.

Kontrakterad tid
Ändring av kontrakterad tid ska meddelas 14 dagar innan ny tid ska börja gälla, via e-tjänsteportalen. Meddela även pedagogerna på avdelningen.

Se vidare taxor för förskoleverksamhet och familjehem på kommunens hemsida.

E-tjänsteportalen

Tyresö kommun satsar på e-service. E-tjänsteportalen är en servicefunktion och mötesplats för alla föräldrar, elever och pedagoger i Tyresö kommun. Syftet är att förenkla, effektivisera samt öka insyn och delaktighet.
E-tjänsteportalen - din betjänt på nätet.

Planeringsdagar

4 dagar/år stänger förskolan för utvärdering, planering eller fortbildning.
En gång i månaden stänger förskolan 16:00 för personal möte. Datum för dessa meddelas i god tid innan.

Sommarstängning av förskolan, samt sammanslagning av avdelningar

Under 4 veckor på sommaren slås förskolorna Fornudden och Sofieberg ihop för de barn som behöver tillsyn. Detta gäller även under jul- och nyårsveckorna. 
Övriga sommarveckor har vi en eller flera avdelningar öppna, beroende på barnantal. Gäller även under klämdagar.


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2017-12-05

Högermeny