Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Sofiebergs förskola är placerad i vackra Trollbäcken med närhet till skog och sjö. Förskolans rymliga lokaler och stora gård ger upphov till inspiration.

På Trollsländan, Getingen och Flugan går de äldre barnen.
På Fjärilen, Nyckelpigan och Myggan går de yngre barnen.

Vi arbetar i enlighet med förskolans uppdrag som finns formulerat i Skollagen och i Förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 10/16) samt i samklang med Tyresö kommuns kvalitetsgarantier.

Det pedagogiska arbetet präglas av en barnsyn där vi har en tro på att varje barn kan. Genom utmaningar och med ett reflekterande arbetssätt stimulerar vi nyfikenheten och lusten att lära.

Materialet är synligt och lättåtkomligt för barnen. Vi förändrar miljön utifrån barnens intressen och pågående projekt.

Förskolan har utbildade och erfarna pedagoger såsom förskollärare och barnskötare.


Så arbetar vi

 • Inskolningsrutiner

  Vår ambition är att anpassa inskolningen efter varje barns behov.

 • Sjukfrånvaro

  Förskolans föräldrainformation gällande sjukdomar.

 • Bra att veta

  Det här är en samlingssida för viktig information som berör dig som förälder på förskolan.

 • En förskola och skola för var och en

  Här till höger hittar ni dokumentet 'En förskola och skola för var och en' som ligger till grund för vår förskolornas projektarbeten.

Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2018-01-05