Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Stöd i vardagen

Här kan du läsa mer om vad du kan få stöd med för att du ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Så här ansöker du om hjälp
Kontakta en handläggare på telefon 08-578 291 00. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga.

Handläggaren utreder dina behov tillsammans med dig och eventuellt någon närstående. 

Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga beslutet.
Hur man överklagar ett beslut 


Publicerad av: maria.lagerqvist@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-27