Tyck till om tyreso.se

Motionsspår

I Tyresö finns det elbelysta elljusspår både i Alby friluftsområde och runt Barnsjön.

Kartor över elljusspår och utegym

Webbkarta  (sök på elljusspår eller utegym)

Hitta motionsspår och utegym i Tyresö naturkarta  (för mobil och webb)

Felanmäl trasig belysning

Flera lampor i det 2 kilometer långa motionsspåret i Alby är trasiga. Lamporna går dessvärre inte att laga eller bytas ut innan belysningsstolparna är utbytta. Ett större renoveringsprojekt är planerat. När renoveringen är klar kommer lamporna åter att lysa.

Är det fel på belysningen längs motionsspåret görs felanmälan till Vattenfall. 

Gör en felanmälan


Motionsspår i Tyresö

  • Motionsspår runt Barnsjön

    I terrängen runt Barnsjön finns ett belyst motionsspår med två olika sträckningar: 2,3 km respektive 3,5 km.

  • Motionsspår i Alby

    I terrängen norr och söder om Alby friluftsgård finns två belysta motionsspår som är 2 respektive 4 km långa.

Publicerad av: fritid@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-13