Tyck till om tyreso.se

Slottsparken

Tyresö slottspark är en av Sveriges första engelska parker. Den är inte bara vacker att se på utan inbjuder även till picknick och andra aktiviteter på de stora, öppna gräsytorna vid vattnet.

Båthamnen på Notholmen

Carl Fredrik Scheffer, som under andra halvan av 1700-talet ägde Tyresö slott, lät anlägga den engelska parken vid slottet på 1780-talet. Till sin hjälp hade han Fredrik Magnus Piper som senare blev kung Gustav III:s trädgårdsarkitekt.

Resultatet blev en av de första engelska parkerna i Sverige med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och uppbyggda holmar, kullar och en parterr på slottets sjösida.

En engelsk park skulle ses under en rundvandring, vara omväxlande och hela tiden öppna sig mot nya vyer.

Inspiration från Italien

Runt år 1900, när markis Lagergren var slottsherre, förändrades parken. Han hämtade inspiration från italienska renässansanläggningar och parken fick nu bitvis ett mer tuktat utseende.

Trappor och avsatser anlades mot ån och pergolor med planteringar av rosor och pioner. En barrträdsallé planterades medan andra träd höggs ner för att ge friare utsikt mot Kalvfjärden.

Viol och akleja

Växtligheten i parken har förändrats under årens lopp. I dag finns till exempel ask, cypress, ek, hassel, hagtorn, lind, lärk, lönn och pil. Under sommarsäsongen finner du blommor såsom jätte- och åkervädd, krollilja, kungsängslilja, kejsarkrona, akleja och flera sorters violer.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny