Tyck till om tyreso.se

Telegrafberget

Alla med svaghet för storslagna vyer ska kosta på sig en utflykt till Telegrafberget på Brevikshalvön. Där finns ett utsiktstorn från vilket man vid klart väder kan se till Dalarö, Nämdö, Gustavsberg och delar av centrala Stockholm.

TelegrafbergetParkeringsplatser för bilburna besökare finns vid Trinntorpsbadet. Vägen till tornet är markerad från Trinntorpsbadet.

Från Telegrafberget leder stigen söderut mot Ällmora träsk. Stigen leder vidare till Dyviks gård och Dyviksmaren. Ällmora träsk är omgiven av branta berg. Stigen börjar i den nordvästra änden och följer sedan den södra branten av sjön. Bada kan man göra från en liten klippudde i sydöstra hörnet.

Från sjön leder stigen utför till Dyviks gård. Här öppnar sig landskapet och kan visa upp gammal odlingsbygd med månghundraåriga traditioner. Ängarna hålls ännu i hävd mellan de branta bergen. I södra änden av Dyviks gård ligger Dyviksmaren alldeles intill Ällmorafjärden. Vid fjärden finns en liten badplats och lekäng.

Utsiktstornet. Foto: Göran Bardun.

 

Varför heter platsen Telegrafberget?

På samma plats som det nuvarande utsiktstornet står fanns under första halvan av 1800-talet en optisk telegrafstation. Stationen ingick i ett nät av stationer som sträckte sig från Mosebacke torg ut mot Furusund och Gävle i norr, Värmdölandet i väster och via Ältaberget, Krusbodaberget, Telegrafberget, Dalarö skans och vidare mot Landsort.

Skälet till att ha ett nät av optiska telegrafer var att snabbt kunna få fram information militärt mellan Stockholm och baserna. Först under napoleonkrigen, sedan under kriget mot Ryssland 1808-1809 och senare bevakning av flotteskadrar under Krimkriget på 1850-talet.

Telegrafen byggde på ett binärt kodsystem. varje telegrafstation hade ställningar med 10 järnplåtar som kunde ställas i två lägen - synlig respektive osynlig för grannstationernas personal som med hjälp av kikare läste av meddelanden och som sedan snabbt skickade dem vidare. Ett meddelande från Stockholm till Gävle tog cirka en halvtimme att få fram, jämfört med en ordonnans som ofta behövde två dagar för samma sträcka.

Telegraf

Detta var dåtidens mest förnämsta IT-maskineri. Runt 1850 började den elektriska telegrafen konkurrera ut systemet i och med att järnvägarna byggdes ut i landet. Idag kan optiska stationer beskådas dels i Furusunds samhälle, vid Tekniska museet samt en okomplett anläggning finns vid Dalarö skans.

Bilden visar en optisk telegraf.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-23

Högermeny