Tyck till om tyreso.se

Tyresta nationalpark och naturreservat


tyresta nationalparkVy över Stensjön en dimmig morgon.

Tyrestas historia

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertygades Stockholms stad om vikten av att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden.

1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram.

1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. Den 13 september 1993 invigdes Tyresta nationalpark, som består av urskogsdelen av området plus resterande delar av Åvafastigheten.

Stor skogsbrand i Tyresta i augusti 1999

Den 1 augusti 1999 utbröt en stor och svårsläckt skogsbrand centralt i de mest värdefulla urskogsområdena inom nationalparken. Det tog drygt en vecka att släcka branden.

Förutom insatser från Södertörns med flera brandförsvarsförbund krävdes även en stor och avgörande insats av militär personal och material från dåvarande regementet P10 i Strängnäs. Utrustning lånades in från brandförsvar runt om i Sverige.

De närmaste åren efter branden utfördes omfattande forskning på brandens effekter på ekosystemen.

tyrestabrandTyresta efter branden 1999. Foto: Göran Bardun. 

Nationalparkens yta: 1970 hektar, varav 90 hektar är vattenområden.

Naturreservatets yta: 2730 hektar, varav 330 hektar är vattenområden.

Länk till ordningsföreskrifter för Tyresta naturreservat.

 

Länk till ordningsföreskrifter för Tyresta nationalpark.


Länk till Tyresta.se


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2007-01-22

Högermeny

Relaterad information