Tyck till om tyreso.se

Så värnar vi om Tyresös natur

NaturbildAtt promenera i Tyresös natur är härlig rekreation och kommunen är mån om att behålla vildmarkskaraktären och den biologiska mångfalden i naturen.

De som vandrar i naturreservaten och övriga kommunala skogsområden reagerar ibland på fallna träd längs med gångstigarna och ser det som tecken på bristande skötsel.

Som markägare besiktigar kommunen gångstråken och röjer bort träd och grenar som blåst ned för att det ska gå att komma fram. Ofta får träden, helt eller delvis, ligga kvar vid sidan av stigen för att ge det biologiska livet material att bryta ned och för att återföra näringen till området. Det är viktigt att svampar, insekter och andra organismer får behålla sina näringskällor i skogsmarken.

Mångfalden gynnas

Att träd faller på grund av ålder, stormar eller av bävrars framfart är en naturlig process som gynnar den biologiska mångfalden i våra skogsmarker.
Många promenadstråk och vandringsleder i Tyresö ligger inom de marker som Tyrestaförvaltningen har tillsyn över. De resonerar på samma sätt som kommunen vad gäller trädens betydelse för kretsloppet.

Ibland händer det förstås att träd och grenar faller strax efter våra besiktningsrundor – då tar vi tacksamt emot tips om detta via kommunens växel eller till Servicecenter, telefon 08-578 291 00.

Väl mött i Tyresös natur!


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-11-21

Högermeny