Tyck till om tyreso.se

Tyresö slott och park

Tyresö slott och park är en välbevarad kulturhistorisk miljö av riksintresse och rymmer många berättelser från flera olika århundranden. Området ägs av Nordiska museet sedan 1930, då den siste godsherren dog, godset splittrades och hela anläggningen donerades till museet.

Godset Tyresö - eller Thyrisedhe - fanns redan på medeltiden och var på 1300-talet  ett av stockholmstraktens största gods. Den nuvarande slottsanläggningen uppfördes i början av 1600-talet på beställning av en av rikets främsta män, riksdrotsen Gabriel Oxenstierna. Slottet stod klart 1636 och kyrkan invigdes med slottsherrens egen begravning 1641.

Tyresö slott

Under 1700-talet genomgick slottet stora förändringar under riksråd Carl Fredrik Scheffers ägo, en adelsman med många intressen. Tyresö blir ett ljust rokokosslott och den strama barockparken förvandlades till en romantisk engelsk park,  en av de första i landet.

1892 köptes godset av Claes Lagergren, med den ovanliga titeln markis som han hade fått av påven i Rom. Markisen anlitade den kände arkitekten I G Clason för att återställa slottet till ett praktfullt, stormaktstida utseende med tinnar och torn. Jordbruksbyggnaderna mot sjösidan revs för att ge plats åt trädgårdsanläggningar och på landsidan uppfördes nya arbetarbostäder, stallar och ekonomibyggnader .

När markisen dog 1930 hade han låtit avstycka själva slottet och parken som då donerades till Nordiska museet för att bevaras som ett dokument över svensk historia. Hans söner fick ärva marken som tillhörde det stora godset, en yta ungefär så stor som Tyresö kommun idag.

Sedan 1932 visas slottet för allmänheten och är bevarat så som markisen lämnade det, ett högreståndshem från förra sekelskiftet.

Parallellt med godsets historia löper en lång och spännande industrihistoria som har varit viktig för bygden fram till 1900-talet. Läs mer i boken Tre Strömmar av Jan-Bertil Schnell. 


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny

Trycksaker

Trycksaker

På biblioteket och servicecenter finns böcker och broschyrer om Tyresö att köpa. Biblioteket har även böcker om Tyresö att låna. Välkommen!

Var?

Var?

Välj "Kulturhistoriska miljöer" på kommunens webbkarta. Då får du upp en lista över de områden som du kan läsa mer om här och en karta över var de ligger.