Tyck till om tyreso.se

Tyresö kyrka

Tyresö kyrka är en av Sveriges populäraste vigselkyrkor och har ett idylliskt läge på en kulle omgiven av ängar och Tyresö slott.


Tyresö kyrka från slottet Kyrkan sedd från slottet. 

Tyresö kyrka är byggd som slotts- och gravkyrka åt släkten Oxenstierna som lät bygga Tyresö slott men även som kyrka i den då nybildade församlingen.

Arkitekt var murmästare Hans Ferster. Den invigdes den 9 mars 1641 och den första gudstjänsten som förrättades i kyrkan var byggherren Gabriel Oxenstiernas egen begravning. Knappast någon kyrka har fått en så uppmärksammad invigning! Processionen gick hit ända ifrån Storkyrkan i Gamla stan och bland de 2 000 gästerna fanns den unga drottning Kristina, då bara 14 år gammal.
Den tydliga färgskiftningen hos teglet en bit upp på fasaden beror på att tegel levererades från flera tegelbruk, där den nedre är tyresötegel.

Bogårdsmuren vid Tyresö kyrkaBogårdsmurens insida med nischerna som markerade var gårdarna ursprungligen hade sina gravplatser.

Kyrkan är omgiven av en mur från 1646, en så kallad bogårdsmur. På muren finns inskriptioner med de gårdars namn som ingick i församlingen och här hade de sina gravplatser. På utsidan finns även ringar där hästarna bands i när man var i kyrkan.

1740 slog blixten ner i  taket och tornet och efter det fick torntaket sitt nuvarande utseende, i stället för en hög takspira som fanns tidigare. Bilder i verket Suecia Antiqua et Hodierna visar hur slottet och kyrkan troligen såg ut från början. Spån till takläggningen levererades av sockenborna, beräknat efter gårdarnas och torpens storlek. De tjärades men behövde bytas många gånger under århundradena. 

Inne i kyrkan finns det Oxenstiernska gravvalvet nästan mitt för altaret och under en gravhäll av röd kalksten ligger den förste prästen, Petrus Brunnius, begravd med sina två fruar. Votivskeppet är av stort historiskt intresse.

Pilgrimscentrum

I dag firas gudstjänster varje söndag. Nära kyrkan finns även ett nytt församlingshem med ett varierat gudstjänstliv, mässor med tid för tystnad och meditativa mässor.

Här finns också Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö. Härifrån utgår pilgrimsvandringar som du kan vandra på egen hand. Under sommarhalvåret ordnas vandringar i grupp med ledare. 

Hitta hit!

Med buss: Buss 875 från Gullmarsplan som har ändhållplats vid Tyresö kyrka och slott. 

Med bil: Nynäsvägen, väg 73, söderut från Stockholm och E4:an. Sväng av mot Tyresö, väg 229. Följ skyltarna mot Tyresö slott.


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny

Trycksaker

Trycksaker

På biblioteket och servicecenter finns böcker och broschyrer om Tyresö att köpa. Biblioteket har även böcker om Tyresö att låna. Välkommen!

Var?

Var?

Välj "Kulturhistoriska miljöer" på kommunens webbkarta. Då får du upp en lista över de områden som du kan läsa mer om här och en karta över var de ligger.