Tyck till om tyreso.se

Bollmora centrum

Tyresö Centrum hette först Bollmora centrum och invigdes 1965 då kommunledningen flyttade från en liten villa i Trollbäcken till höghuset i centrum. Det utgjorde slutet av första etappen i utbyggnaden av Bollmora, det som kom att kallas "den konkava staden".

bollmora, skylt, 1950-tal 

1955 köpte Tyresö kommun marken av markis Claes Lagergren (den yngre), en av arvtagarna till det stora tyresögodset. Flera stora företag visade intresse för att bygga i Tyresö och nu planerade den unga kommunen för ett samhälle med 10 000 invånare. Redan 1961 stod tre åttavåningshus klara vid samhällets första väg, Bollmoravägen och vid Sikvägen ytterligare tre stora huskroppar. Den ursprungliga planen, som täckte ett område i en radie på 500 m från centrumhuset, var inspirerad av amerikanska stadsbyggnadsidéer med bilen som självklart färdmedel. Höga bostadshus med stora parkeringsplatser lades vid samhällets infart och utkant medan de centrala delarna bebyggdes med låga radhus och atriumhus som då erbjöd en mer småskalig miljö med gångvägar för att ta sig till centrum, där alla samhällsfunktioner skulle finnas.

Genom riksdagens miljonprogram fick bostadsbyggandet i Tyresö ännu en skjuts och den lilla kommunadministrationen tappade taget om händelserna. HSB och Svenska bostäder uppförde flera tusen bostäder söderut under 1960-talets slut och 1970-talets början. På tio år femdubblade kommunen sin befolkning.


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny